Vleugels van Hoop

 
Vleugels van Hoop
 
Welkom - Wie zijn we? - Hoe helpen? - Projecten - Acties - Nieuwsbrief - Persnieuws - Contacteer ons - FAQ
 
 Jya Mu Bandi Mwana Rwanda 2014
Opvolging project aug. 2014
Opvolging december 2014
Fotoalbum

 


 

Bouw opvangcentrum voor andersvalide kinderen

Locatie: Nyacyonga, district Gasabo
Looptijd: 1 jaar
Aanvrager: Didier SEMANYENZI voor 'Jya Mu Bandi Mwana'

Omschrijving van het project:

Het huidige opvangcentrum Karuruma situeert zich in een (huur)woonhuis.
Dit is een tijdelijke oplossing, daar het type lokalen helemaal niet overeenstemt met de opgelegde normen. Eerder werd, met de steun van vzw Vleugels van Hoop,
het gebouw aangepast waar mogelijk. Anderzijds is er een enorm plaatsgebrek en het geheel schiet te kort aan haar doel.

Vandaag moeten ze hier weg ... worden ze op straat gezet !


Er is één sprankeltje hoop!

Een buitenlandse organisatie bezorgde Jya Mu Bandi Mwana een lapje grond met
daarop enige aanplantingen.
Het bouwplan is er, doch er is geen geld om te bouwen.
Het volledige bouwproject zal gespreid worden over een 3-tal jaren. Gezien de nodige fondsen zal dit project wordt opgesplitst in 3 fasen.

Doelstellingen van de 1st fase zijn:

- De voorbereidingen van het terrein
- Bouw van 3 klaslokalen
- Bouw van toiletten bij de klassen
- Bouw van een eetzaal en keuken
- Bouw van een bureel en kinézaal
- Bouw van 2 slaapzalen (meisjes en jongens)
- Bouw van sanitaire blok me toiletten en douches

Budget:

Het budget voor fase 1 is 27.778.500 RwFr, zijnde ongeveer € 29.850 (wisselkoers 15 mei 2014)

  Budget Eigen bijdrage
JyaMu Bandi Mwana
Financiële vraag aan Vleugels van Hoop vzw
Voorbereidende werken 2.948.000 0 2.948.000
3 klaslokalen 6.345.000 257.000 6.088.000
Toiletten bij de klassen 1.200.000 200.000 1.000.000
Eetzaal en keuken 4.650.000 350.000 4.300.000
Bureel en kine zaal 3.960.000 60.000 3.900.000
2 slaapzalen 7.146.000 106.000 7.040.000
Sanitair blok (toiletten/douches) 2.852.500 350.000 2.502.500
Totaal (RwFr) 29.101.500 1.323.000 27.778.500

Top


Opvolging van het project

Datum: 8 Augustus 2014

Algemene status:

Sedert begin juni 2014, verricht Jya Mu Bandi Mwana, dankzij de financiering door Vleugels van Hoop, de constructiewerken van haar centrum voor andersvalide kinderen. Deze werken zijn gestart met de installatie van de werf en het listeren van het noodzakelijke materiaal.  Momenteel (begin aug.’14), zijn de voorbereidingswerken beeindigd, water en electriciteit zijn in aanbouw, de voorbereiding van het terrein is afgelopen om nu over te gaan naar de constructie als dusdanig ; m.a.w.  funderingen, optrekken en bouwen van het dakgebinte.

Vorderingen sedert het vorige rapport:

De  uitgevoerde voorbereidingswerken gedurende de  voorbije 2 maanden zijn :
- Ondertekenen akkoord installatie van water en electriciteit bij de bevoegde maatschappij
- De aanschaf van materialen zoals houwelen, hakken, …
- De voorbereiding van het terrein is goed en wel afgerond
- Er werd een stockageruimte opgetrokken alsmede een werftoilet 
De grondwerken evolueren goed en zullen half augustus gedaan zijn

Financiële status:

Financiering & geraliseerde  uitgaven  tijdens Fase 1  (begin aug. 2014)
Eigen inbreng door de vereniging  (incl. aanschaf grond) 21.300.000 Acquisitie  terrein 20.000.000
Steun vanwege Vleugels Van Hoop 27.778.500 Uitgaven t&m 
1 Augustus 2014
3.885.000
Totaal 49.101.500   23.885.000
    Saldo 25.216.500

Problemen/knelpunten :

Vertragingen watermaatschappij : 
Water is noodzakelijk, een basisbehoefte bij constructiewerken. We hebben moeten wachten op de ondertekening van het akkoord (van de watermij) om de toevoer te voorzien op het terrein. Er werd  een werftank geïnstalleerd om de werken niet onnodig te belemmeren in de toekomst.

Lange periode voorbereiding van het terrein:
Verwijderen van wortels en rotsen duurde langer dan voorzien. Inderdaad, sommige plaatsen waren vroeger bebost (lange, diepe wortels).

Herziening van het werkplan i.fv. de opmerkingen vanwege de stedenbouwkundige dienst van de stad Kigali :
Op 25 Juli 2014, werd het terrein bezocht door  de desbetreffende autoriteiten. Bij het voorleggen van ons werkplan, stelden zij voor om  direct alle funderingen te voorzien om nadien de gebouwen, module per module, op te trekken.

Documenten  in bijlage : zie foto's

Top


Fotoalbum

Album Start aanvangswerken Klik hier

Top


Opvolging december 2014

Datum: 8 december 2014
 
Naam project: Project 54 A : Bouwproject JYA MU BANDI MWANA - fase 1

Algemene status:

Op 7 december bezoekt het bestuur van Vleugels van Hoop het bouwproject ter plaatse in Jali, Rwanda.
Op 8 december wordt de eerste steenlegging gedaan door de Ambassadeur van België in Rwanda, de burgemeester van Kigali en de voorzitter van Vleugels van Hoop, in aanwezigheid van een deel van de kinderen.

Vorderingen sinds vorig status rapport:

Alle fundamenten zijn voltooid, behalve voor het bureel en de kineruimte, en de opbouw van de refter/keuken en 3 klaslokalen verlopen zeer vlot. Een puike prestatie!

Spoedig zal gestart kunnen worden met fase 2 welke in detail besproken wordt op een vergadering op 12 december, tussen de projectverantwoordelijken en het bestuur van Vleugels van Hoop.

Financiële status:

Alle fondsen werden volledig gebruikt zoals voorzien. De facturen worden overhandigd op 12 december.

Problemen/knelpunten:

Bijgevoegde documenten (foto’s, reçu’s,…):

Foto’s en Facturen

Top