Vleugels van Hoop

 
Vleugels van Hoop
 
Welkom - Wie zijn we? - Hoe helpen? - Projecten - Acties - Nieuwsbrief - Persnieuws - Contacteer ons - FAQ
 
 Jya Mu Bandi Mwana Rwanda 2016
Opvolging 2016
FotoalbumProject 54 C - Bouw opvangcentrum voor andersvalide kinderen – fase 3

Locatie: Nyacyonga, district Gasabo
Looptijd: 4 maanden
Aanvrager: Didier Semanyenzi voor Jya Mu Bandi Mwana

Omschrijving van het project:

Na het succesvol afsluiten van de eerste en tweede fase van het bouwproject
(projecten 54 A en 54 B) zijn de hoofdgebouwen (klassen, slaapzalen en refter)
opgetrokken tot op dak-hoogte en zijn de daken gelegd.

Doelstellingen:

De doelstellingen van deze 3de fase zijn:

1. Afwerken van de 3 klaslokalen (bezetten binnenmuren, aanleggen stoepen, dakgoten aanbrengen, plaatsen deuren en ramen)
2. Afwerken van de slaapzalen
3. Afwerken van de refter en de voorlopige keuken
4. Elektriciteitsvoorziening voor alle gebouwen
5. Sanitair bij de slaapblokken
6. Start van de aanleg van de terreinen (paden,….)

Dit alles om Jya Mu Bandi Mwana toe te laten te verhuizen naar hun nieuw
centrum op de Jali heuvel, in het begin van 2016.

Begunstigden:

267 andersvalide kinderen bij Jya Mu Bandi Mwana

Budget:

Omschrijving Budget in RwFr Budget in €
Afwerken klaslokalen 3.674.000 RwFr +/- € 4.540
Afwerken slaapblokken 12.632.600 RwFr +/- € 15.600
Afwerken refter 4.809.000 RwFr +/- € 5.940
Elektriciteit in alle blokken 1.819.800 RwFr +/- 2.250
Deuren en ramen 5.632.000 RwFr +/- 6.950
Sanitair in de slaapblokken 3.560.000 RwFr +/- 4.400
1e deel afsluiting en aanleg terrein 3.845.000 RwFr +/- 4.800
Totaal 39.972.400 RwFr +/- € 49.400
     

Risico’s:

Bijgevoegde documenten:
Gedetailleerd bestek

Top


Opvolging

Rapport financier de la phase III des travaux de construction du Centre JYAMUBANDIMWANA à Jali, district de Gasabo (Mars 2016)

Rubriques

Budget reçu

Dépenses

Reliquat/ Excédent

Revêtement sols & murs

17,920,600

20,945,150

- 3,024,550

Ciments

4,879,200

Sable

8,249,000

Moellon et gravillon

2,040,000

Transport

200,000

Main d'OEuvre

4,985,850

Installation Electrique de base

309,700

Semi finissage des colonnes

281,400

Huisserie

5,632,000

7,130,200

- 1,498,200

Portes et fenêtres

5,424,000

Verres

843,200

Mastiques

36,000

Main d'OEuvre

777,000

Transport matériel

50,000

Sanitaire (dortoirs)

3,560,000

3,209,600

      350,400

Achèvement fosses

1,058,400

Briques

400,000

Ciment et sable

647,000

Autres matériels

851,200

Main d'OEuvre

168,000

Transport matériel

85,000

Clôture

3,845,000

1,121,500

Poteaux

300,000

Arbustes

180,000

Autres matériels

591,500

Main d'OEuvre

50,000

Autres

9,014,800

7,762,400

      1,252,400

Gouttières et tuyaux

1,481,500

Biogaz

380,000

Cuisine

4,942,900

Suivi et supervision

958,000

40,168,850

Recettes phase 3

39,972,400

Reliquat phase 2

315,400

Total des recettes

+ 40,287,800

Total des dépenses

- 40,168,850

Reliquat phase 3

118,950

Les détails des factures et autres pièces justificatives sont attachés en annexes.

Top


Fotos

Klik op de foto om het album te bekijken

Top