Vleugels van Hoop

 
Vleugels van Hoop
 
Welkom - Wie zijn we? - Hoe helpen? - Projecten - Acties - Nieuwsbrief - Persnieuws - Contacteer ons - FAQ
 
 Jya Mu Bandi Mwana Rwanda 2016 - 2
Opvolging augustus 2016
September 2016
Oktober 2016
FotoalbumBouw opvangcentrum voor andersvalide kinderen – fase 4

Locatie: Nyacyonga, district Gasabo

Looptijd: 4 maanden

Aanvrager: Didier Semanyenzi voor Jya Mu Bandi Mwana

Omschrijving van het project:

Na het succesvol afsluiten van 3 eerste fases van het bouwproject (projecten 54 A, B en C) is het centrum klaar voor de ontvangst van de kinderen, inclusief de langverwachte aansluiting van de elektriciteit.

Doelstellingen:

De doelstellingen van deze 4de fase zijn:

  • Afwerken van de 3 klaslokalen, 2 slaapzalen en de refter : verven binnenmuren, aanleg stoepen,….
  • Voorzien van stopcontacten en zekeringskasten voor alle gebouwen
  • Sanitair bij de refter en slaapzalen
  • Verdere opbouw en afwerking van de keuken
  • Aanpassingen aan het terrein, naar de behoeften van andersvalide kinderen
  • Vervolledigen biogas voorzieningen

Begunstigden:

267 andersvalide kinderen bij Jya Mu Bandi Mwana

Budget:

Omschrijving

Budget in RwFr

Budget in € (+/-)

Afwerking klaslokalen

3.446.000

3.938

Afwerking slaapzalen

5.446.800

6.225

Afwerking refter

4.061.600

4.642

Elektriciteit in alle blokken

1.510.100

1.726

Sanitair slaapzalen

2.560.000

2.926

Sanitair refter

890.000

1.017

Keuken en magazijn

3.901.050

4.458

Aanpassing terrein

6.355.000

7.263

Biogas

3.120.000

3.566

Totaal

31.290.550

35.761

Risico’s:

Bijgevoegde documenten:

Gedetailleerd bestek

Top


Opvolging

Datum: 31 augustus 2016
 
Naam project: Project 54D – Jya mu bandi mwana – Bouwproject fase 4

Algemene status:

Momenteel zijn er 36 kinderen in het nieuwe centrum. 24 van hen volgen les en krijgen kiné in het centrum terwijl de anderen school volgen in een nabij gelegen school (algemeen onderwijs).

Vorderingen sinds vorig status rapport:

De elektriciteit is geïnstalleerd in alle gebouwen : klassen, slaapzalen, keuken enz. Klaslokalen alsook slaapzalen zijn helemaal klaar aangaande schilderwerken, barza’s (overdekt gangpad), elektriciteit enz.

Inzake toiletten en sanitair zijn we gedeeltelijk klaar; lavabo en Engels toilet zijn aangekocht maar nog niet geïnstalleerd. Vorige week hebben we iemand ingehuurd, voor de installatie van  de leidingen en de afvoer van het afvalwater, en hij besliste om de afvoerbuizen groter te maken; dit zal wat meer tijd vergen doch alles zal klaar zijn tegen eind september.

De keuken en proviandruimtes zijn bijna klaar, er moet nog geschilderd worden en we plannen de aankoop van kookmateriaal eerstdaags.

Aangaande tuin en omheining wachten we op het regenseizoen zodat de jonge bomen niet uitdrogen. De afsluiting met struiken is klaar, rest nog de boomaanplanting die errond moet komen.

Het terrein voor rolstoelvolleybal was geen prioriteit maar zal in de volgende weken klaargemaakt worden. De aanleg van verharde paden voor de andersvaliden alsook het onderdak voor de bewaker zullen  afgewerkt worden, na de kanalisatie. Hetzelfde aangaande duikers, een betonnen watertank en de biogas installatie.

Workforce Development Authority (WDA) heeft ons beloofd te helpen zolang de constructiewerken bezig zijn. We plannen om de technische school op te starten in januari.

Financiële status:

Problemen/knelpunten:

Bijgevoegde documenten (foto’s, reçu’s,…):

Top


Opvolging september 2016

Gegroet,  

Excuseer voor de vertraging. Sedert deze morgen waren er problemen inzake verbinding maken.  Vorige keer stuurde ik ook enkele foto's, misschien zijn deze nooit bij U aangekomen. Momenteel bezorg ik jullie ander fotomateriaal. Dit toont de huidige situatie in het centrum JMBM. Er komen ook nog foto's van de overdekte gaanderijen. Tevens zijn de werken inzake electriciteit achter de rug. Er zijn diverse werkzaamheden aan de gang, we gaan nu over tot het betegelen der paden en de electrische installatie in alle zalen.
Het is voor ons steeds een waar genoegen om met jullie te mogen samenwerken. Hartelijk dank daarvoor ! Xavérine, coordinatrice

Top


Opvolging oktober 2016

Evolutie sedert vorig rapport:

Activiteiten Realisatie (ja/neen/bezig) Opmerkingen
Schilderwerken binnenmuren bezig Materiaal is aangekochtKlaslokalen : OK weldra : slaapzalen en refter
Opvoegen buitenmuren & controle steunpilaren bezig Er dient nog een kleine oppervlakte bewerkt te worden
Voetpaden en overkappingen ja OK
Elektrische installaties in elk gebouw ja OK
Sanitaire installaties slaapzalen en refter     bezig

Llevering materiaal : OK
Installatie : zeer binnenkort

Constructie van de keuken bezig Rest enkel de afwerking: ramen  & keukenmateriaal
Afsluiting  & buiteninrichting bezig Afsluiting  : OK
Tuin : niet afgewerkt want       
vrachtwagens komen en gaan
installatie Biogas neen

Installatie nà komst groot aantal
kinderen

Financiële situatie:

A. Ontvangen 4de fase : 31 290 550 RwFr

B. gedane uitgaven tot eind september 2016 :

Werken Bedrag
Schilderwerken binnenmuren 5 317 600
Opvoegen buitenmuren & controle steunpilaren 2 110 000
Voetpaden en overkappingen 5 240 000
Elektrische installaties in elk gebouw  1 510 000
Sanitaire installaties in slaapzalen en refter 2 910 000
Constructie van de keuken 3 118 050
Afsluiting en buiteninrichting 2 355 000
TOTAAL  22 560 750

Problemen:

- Wat sanitaire installaties betreft,  is al het materiaal geleverd.
  De technieker komt op onregelmatige tijdstippen maar zijn werk zal gedaan zijn eind    
  November.

- Aangaande de afsluiting zijn alle struiken geplant rondom de slaapzalen en de refter.
  We zitten in het kleine regenseizoen ; bijgevolg groeien ze goed. Wat de aanleg van de
  binnenkoer betreft : de vrahtwagens rijden af en aan.  Eenmaal alles  opgeruimd,
  beginnen we met de aanleg.

- Wat biogas betreft,  de installatie vergt eerst een groter aantal inwoners teneinde de
  noodwendigheden te kunnen inschatten. We wachten op de komst van een groot
  aantal kinderen.

Top


Fotos

Klik op de foto en bekijk het volledige album

Top