Vleugels van Hoop

 
Vleugels van Hoop
 
Welkom - Wie zijn we? - Hoe helpen? - Projecten - Acties - Nieuwsbrief - Persnieuws - Contacteer ons - FAQ
 
 

 

Kabere Vleugels van Hoop

Kabere 2009
Opvolging project 2009
Opvolging project 2010
Eindrapport 2011
Fotoreportage


 


PROJECT VAN DE INPLANTING VAN EEN MOLEN IN KABERE

AANVRAGER:

NAAM : VERENIGING : 'DUHARANIRE AGATEKA K'UMUKENYEZI MUKWITEZA IMBERE'
’IJveren voor het respect en ontwikkeling van de vrouw'

Heuvel      : KABERE         
Zone         : MABAYI
Gemeente  : MABAYI
Provincie    : CIBITOKE

Voorzitter van het project : AHINDOREYE Gélasie

VOORWERP EN RECHTVAARDIGING VAN HET PROJECT

De vereniging bestaat uit 12 vrouwen en 1 man die al ondervonden hebben dat samenwerken hen verder helpt in de strijd tegen hoger en armoede.
De activiteiten die wij op de voorgrond willen plaatsen zijn de volgende :  

  1. Landarbeid tegen betaling van een bepaalde som aan de medewerkers die geen lid zijn van de vereniging.
  2. Landarbeid tegen betaling van een kleine som aan de medewerkers van de vereniging;
  3. Een maandelijkse bijdrage van tweehonderd Burundese franken voor alle leden van de vereniging.
  4. De verkoop van landbouwproducten.
  5. Het brouwen van bananenbier 'URWARWA'.

De Vereniging wil haar activiteiten uitbreiden en vraagt daarom sponsoring om een molen te kunnen plaatsen die het malen enorm zal verlichten. Het residu zal dienen om de varkens en de kippen, die de vereniging wil gaan kweken, te voederen.

BUDGET VOOR PROJECT VAN DE INPLANTING VAN EEN MOLEN

 

FINANCEMENT

OMSCHRIJVING

HOEVEEL
HEID

EENHEIDS
PRIJS

TOTAAL

VERENIGING

SPONSOR

TOTAAL

Perceel

20m x 3m

Forfaitair

 

Vereniging

 

 

Inplanting

 

 

50.000

50.000

-

50.000

Stenen voor de funderingen

 

 

50.000

50.000

-

50.000

Bouwwerkzaamheden

 

 

200.000

 

200.000

200.000

Bakstenen + Vervoer

20.000

30

600.000

-

600.000

600.000

Plaatijzer

12

10.000

120.000

-

120.000

120.000

Schrijnwerkerij

-

-

50.000

50.000

 

50.000

Molen

1

2.000.000

2000000

 

2.000.000

2.000.000

Metalen deur

1

200.000

200.000

-

200.000

200.000

Metalen venster

2

100.000

200.000

-

200.000

200.000

Waker

1

 

100.000/jaar

100.000

 

100.000

TOTAAL

 

 

 

250.000

3.320.000

3.570.000Gevraagd bedrag aan sponsoring :

3.320.000 FBu : ongeveer 1.845,00 euro (1 euro=1800 FBu)

OPVOLGING EN EVALUATIE

De opvolging en evaluatie van het project worden verzekerd door het uitvoerend comité van de vereniging die verantwoording zal afleggen tegenover de leden van de vereniging en dit in een vergadering om de twee maanden.

LEDEN VAN DE VERENIGING:

1. AHIRONDEREYE Gélasie : Voorzitter
2. BUTOYI Eularie : Ondervoorzitter
3. NDAHAKESHIMANA Yvette : Secretaris
4. NTIBIBAZA Marcienne : Raadgeefster
5. NDAYISENGA Consolocie : Schatbewaarder
6. NDERICIMPAYE Léocadie : Lid
7. DUSABIMANA Odette : Lid
8. SIBOMANA Jeanine : Lid
9. TWAGIRAYEZU Christophe : Lid
10. BAGAYUWITONZE Léocadie : Lid
11.TUBANYEMBAZI Adèle : Lid
12. UWOYIBUTSE Jeanne : Lid
13.NTAMUVUKANO Générose : Lid


Opvolging van het project

Molenprojecten ‘Gitukura en Kabere’
Burundi – Mabayi – vrijdag 04 december 2009

Samenkomst met de verantwoordelijken voor de opstart van de twee ‘molenprojecten’ Gitukura en Kabere.
Omwille van een zwaar onweer kwamen we met enige vertraging aan in het atelier van DAB (project 2008). Maar de ontvangst was er zeker niet minder hartelijk om.
De ontwikkeling van projecten in de streek van Mabayi zorgt voor een positieve noot met het heropleven van het vertrouwen in de toekomst als gevolg.
De nodige fondsen voor de realisatie van de projecten werden overhandigd en de
samenwerkingsovereenkomsten ondertekend.
Er heerste een sfeer van vriendschap en het weerzien van gekende gezichten maakte elk moment uniek. Het spreekt voor zich dat heel veel positiefs werd uitgewisseld en we kregen de bevestiging van de verantwoordelijken dat ze er alles aan zullen doen om de projecten te doen slagen.


Opvolging MOLENPROJECT HEUVEL KABERE

I. Feitelijk verslag

De ganse maand december 2009 werd besteed aan het bijeenbrengen van de bouwmaterialen,
de aanschaf van de molens en hun toebehoren.
Door de afwezigheid van een goede technicus om de molen te installeren, zijn de werkzaamheden de eerste 14 dagen van januari 2010 niet kunnen beginnen. We hebben tot eind januari 2010 moeten wachten om in  Kabere te kunnen starten.  In Gitukura was dat pas begin februari 2010.
De bewoners van deze 2 heuvels en van de heuvels in de omgeving zijn tevreden en de verwachte resultaten werden voor 85% bereikt.
Zij staan er dan ook op om de organisatie "Vleugels Van Hoop" nogmaals te danken.
We hadden wel enkele problemen aangezien de molens duurder uitvielen dan wij verwacht hadden.

II. Financieel verslag Kabere

Benaming

Uitgaven

Inkomsten

Aankoop van de molen

3.000.000

 

Aankoop van de benodigd-heden voor de inplanting

150.000

 

Bouw van de loods

170.000

 

Inkomsten gerealiseerd door de vereniging

 

425.250

Totaal

3.320.000

425.250

Deze ploeg heeft een klein krediet moeten opnemen om het verlies te dekken, maar dankzij het geïnde maalgeld konden zij de hele schuld aflossen.

Top


Fotoreportage

Foto: Bestuur ‘Vleugels van Hoop’ samen met de verantwoordelijken van de molenprojecten in Mabayi

Mabayi molenprojecten


Opvolging project 2010.

Daar de kostprijs van de molens bijna het dubbele was van de opgegeven prijs in de offerte, werd geopteerd voor een houten gebouw i.p.v. een stenen.
Volgens het verslag werken de twee molens optimaal en zijn de gebruikers zeer tevreden.

Foto's van de molen in Kabere voorjaar 2010.Eindrapport 2011.

KABERE-molen

Periode Juli 2010 tot December 2010
- Ontvangsten :  432.190 BuFr
- Uitgaven :       358.190 BuFr  (waarvan 140.000 BuFr Nieuwjaarsfeest)
- Saldo  :              74.000 BuFr  
- Problemen :
op uitzondering van de klacht tegen de Gitukura-vrouwen, zijn de problemen  identiek.
De vereniging van Gitukura  is echter beter georganiseerd dan deze van Kabere.
            Wel hebben  de vrouwen van Kabere, samen  met hun families, gefeest met Nieuwjaar
            dankzij de opbrengst van hun molen.

Momenteel trekken ze zo goed en zo kwaad ze kunnen hun plan om techniekers en arbeiders te vinden zonder de hulp van anderen in te roepen.
Net als de Gitukura-vrouwen, herhalen ze hun oprechte dank ten aanzien van Vleugels van Hoop.

GITUKURA-molen

Periode Juli 2010 tot Januari 2011
- Ontvangsten :  278.800 BuFr
- Uitgaven :       241.600 BuFr  (n.a.v. herstellingen a/d machine & maandloon v/d arbeider)
- Winst :              25.000 BuFr  + een groot aardappelveld met goede opbrengst.
- Probleem : de opbrengsten verminderen want de inwoners die het nut van de molen inzien,   
                     hebben ook molens aangekocht (2).

Bij gebrek aan gekwalificeerde techniekers en arbeiders, zijn er dikwijls pannes.  
Bovendien stijgt de prijs voor vervangingsonderdelen voortdurend.

Een man, die beweert lid van de vereniging te zijn, vraagt om de molen te verkopen en de opbrengst  te verdelen. De vrouwen hebben dit geweigerd en de man diende een klacht in bij het tribunaal. We wachten op een uitspraak van de rechter.
Deze vrouwen hebben problemen om hun fondsen te beheren. We moeten dringend opleidingen organiseren in dit verband want ik twijfel er aan of zij hun boekhouding bijhouden.
 
Besluit :
De vrouwen zijn tevreden met de opbrengst van de molen en herhalen hun oprechte dankbetuigingen ten opzichte van uw vereniging.

Een  Burundese spreuk zegt :

“Mogen jullie schenken aan anderen en voldoende overhouden voor u zelf “

Top

Terug naar projectenarchief