Vleugels van Hoop

 
Vleugels van Hoop
 
Welkom - Wie zijn we? - Hoe helpen? - Projecten - Acties - Nieuwsbrief - Persnieuws - Contacteer ons - FAQ
 
 
Kicukiro Rwanda 2018
Opvolging oktober 2018
Opvolging november 2018
Bezoek november 2019
Fotoalbum
Uitbreiding november 2019Opvolging mei 2020
Foto's uitbreidingMACPELLA – Zeep en fruitsap productie

Locatie:               Kicukiro – Kigali - Rwanda

Looptijd:             24 maanden

Aanvrager:          Christophe Uwitije voor Education for All

Omschrijving van het project:

"Onderwijs voor iedereen" plant activiteiten voor werkloze jongeren, leerlingen en studenten (tijdens de vakanties) in het kader van de bestrijding van drugsmisbruik en ander schadelijk gedrag in de samenleving.  De coaching van jongeren, met name met inkomsten genererende activiteiten, kan die gedragsverandering creëren. Macpella zeep & sap productie is een van de activiteiten die de jongeren van Kicukiro zelf hebben geïnitieerd om hun eigen ontwikkeling en die van hun gemeenschappen te helpen.

Doelstellingen:

  • Bestrijding van drugsmisbruik en schadelijk gedrag in de samenleving
  • Oprichting van een roterend microkrediet systeem (het 1ste project financiert een toekomstig project enz...)
  • Ontwikkeling van de gemeenschap inzake opvoeding (de 1ste groep jongeren zal de volgende opleiden over algemeen aanvaarde goede praktijken op het gebied van beheer)

Begunstigden:

Het project plant de creatie van jobs in verschillende delen van het land onder een rotatie-aanpak.  Wij voorzien dat een gefinancierd project,  het volledige bedrag terugstort om de opstart van  een nieuw project te kunnen opstarten. Dit zal banden smeden leggen tussen verschillende projecten en groepen jongeren.

Budget:

4.375.000 RwFr (4.375 €)

Risico’s:

Dagdagelijkse prijsschommelingen

Bijgevoegde documenten:

Gedetailleerd budget

Top


Opvolging

Datum:             14 oktober 2018
 
Naam project:   Project 90 – Education for all – Macpella zeep en fruitsap productie
                        

Algemene status:

Het project verloopt goed. De verkoop neemt onverwacht snel toe. We hebben enkele uitdagingen i.v.m. de verpakkingen maar lossen dit verder op.

Vorderingen sinds vorig status rapport:

We beslisten om het project in 3 fasen uit te voeren om de opvolging gemakkelijker te maken en te leren uit elke fase en correcties te kunnen doen waar nodig. Fase 1 is afgerond en fase 2 gestart. Na de 1ste fase leerden we dat sommige gebudgetteerde zaken duurder zijn dan verwacht, anderen correct gebudgetteerd zijn en andere zaken goedkoper; maar de totale uitgaven zijn OK. De geplande kost voor fase 2 is 450.000 RwFr.

Financiële status:

De kosten voor de 1ste fase waren 946.600 RwFr en de fondsen worden beheerd ten voordele van de begunstigden.

Problemen/knelpunten:

Na een trage start loopt de verkoop nu vlotter en groeit het marktaandeel zoals gehoopt.
Een ander knelpunt is de verpakking daar de kosten hoger liggen dan verwacht. We zoeken hiervoor constant naar oplossingen.

Bijgevoegde documenten (foto’s, reçu’s,…):

Foto’s en facturen

Top


Datum:             29 november 2018
 
Naam project:   Project 90 – Education for all – Macpella zeep en fruitsap productie

Algemene status:

De tweede fase van dit project was meer operationeel in vergelijking met de eerste fase die de opstart omvatte.

Vorderingen sinds vorig status rapport:

Het project was gepland in 3 fasen. Doch doordat de standaardisatie van het productieproces als zeer belangrijk werd ervaren is het project herpland naar 4 fasen. In de tweede fase werd beslist om een training in te plannen rond standaarden in het productieproces. Deze training werd gevolgd van maandag 19 tot vrijdag 23 november 2018. De training werd gegeven bij de Rwanda Standards Board.

Financiële status:

De eerste fase was iets duurder dan gebudgetteerd. Het budget voor de 2de fase werd herzien tot Rwf 1.096.000, maar eindigde uiteindelijk met een kost van Rwf 1.162.480. Een groot deel van deze fondsen werden gespendeerd aan de standaardisatie training, welke Rwf 646.000 koste doch uiterst belangrijk was.

De 2 volgende fases zullen focussen op productie en afzet op de markt.

Problemen/knelpunten:

  1. Weerstand bij de verkoop: Daar de producten nog niet gekend waren bij de Standard Board hadden klanten schrik van mogelijke zijeffecten. Dit is opgelost door de training aangaande de standaarden.
  2. Hoge verpakkingskosten: Dit werd opgelost door tegen lage prijs de gebruikte bussen te reinigen en te hergebruiken.
  3. Transport: De leden van het team reizen rond om de producten gekend te maken maar dit kunnen ze niet doen met grote hoeveelheden over grotere afstanden. We zoeken nog steeds naar kosteneffectieve manieren van transport van de producten.
  4. Levensomstandigheden: Het project keert nog geen salarissen uit dus moet de winstmarge verhoogd worden.

Bijgevoegde documenten (foto’s, reçu’s,…):

Facturen van de 1ste en 2de fase en foto’s van de training

Top


Bezoek bestuur Vleugels van Hoop november 2019

Datum:                 10 november 2019
 
Naam project:       Education for all – Macpella - Zeep en fruitsap productie

Nr. project:            90

Algemene status:

Door wantrouwen van de jongeren is de zeepproductie begonnen maar niet verdergezet. De productie van fruitsappen werd nooit opgestart. Het MacPellla project werd stopgezet.

De resterende fondsen zullen gebruikt worden in een naaiatelier project (een ander project van Education for All), voor de aankoop van naaimachines. Na een opleiding van 3 maanden krijgen de cursisten een machine mee naar huis om zo zelfstandig verder te kunnen werken.

Top


Fotos

Klik op de foto en bekijk het album

Top


Uitbreiding november 2019

Naam project:       Project 90 – Uitbreiding met naaiatelier – Youth Future (FT)

Locatie:                 Bugesera district (Mareba & Ruhuha sectors)

Looptijd:               6 maanden (van 4 november 2019 tot 4 mei 2020)

Aanvrager:            Education for all

Omschrijving van het project:

Om de jongeren meer slagkracht te geven, om hen toe te laten op eigen benen te staan, is het doel van dit project een cursus kleermaker te geven. Gedurende 6 maanden zullen de jongeren opgeleid worden in snit en naad en op het einde van de opleiding zullen ze hun eigen benodigdheden, inclusief een naaimachine, krijgen om zelfstandig verder te kunnen werken.

Doelstellingen:

- Jongeren de vaardigheden aan te leren om hen uit de armoede te halen
- Vermijden dat jongeren betrokken geraken in activiteiten die hen naar de illegaliteit leiden (drugmisbruik, jeugddelinquentie, ongewenste en ongeplande zwangerschappen)

Begunstigden:

Jonge mannen en vrouwen die niet naar school konden omwille van hun armoede, geselecteerd door lokale autoriteiten

Budget:

Het totale budget van dit project is Rwf 6,552,000 gelijk aan ongeveer 6.552 €.
Dit budget wordt als volgt opgesplitst:

  • Donatie van 2.325 € (Rwf 2.325.000) vanwege Jewish Helping Hands
  • Donatie of 1.485 € (Rwf1,484,676 ) vanwege Vleugels van Hoop; dit zijn de resterende fondsen van het Macpella Soap and Juice production project

Het project heeft nog een budgettair tekort van 2.742 € (Rwf 2,742,324) waarvoor we dankbaar zouden zijn als Vleugels van Hoop ons dit zou kunnen aanbieden.

Risico’s:

Algemeen heeft dit project een zeer laag risico van falen. Dit omdat geen geld gegeven wordt aan de begunstigden: de lesgelden worden rechtstreeks betaald aan de training centra en de training materialen worden aangekocht en overhandigd.
De schrik dat de studenten niet aanwezig zouden zijn wordt vermeden door een 2-wekelijks bezoek aan de centra.

Bijgevoegde documenten:

Foto’s en gedetailleerd budget

Top


Opvolging mei 2020

Datum:                 19 mei 2020
 
Naam project:       Opleiding Snit & Naad – The youth future

Algemene status:

De lessen (6 mnd.) begonnen op 3 november ’19 met geplande einddatum op 3 mei 2020. Door de Covid-19 uitbraak ging Rwanda op 23 maart in lockdown m.a.w. 1,5 maand vóór het einde van de opleiding.
Ondanks deze problemen zijn we voorbereid op het afstuderen van de deelnemers en kochten we naaimachines en scharen aan.

Vorderingen sinds vorig status rapport:

De regering besliste gisteren om vanaf 1 juni alle wegen weer open te stellen.
Dan zal ik naar Bugesera gaan teneinde de trainers te ontmoeten en af te spreken hoe de resterende opleidingsmaanden te plannen en de datum van de proclamatie vast te leggen. Ik hou jullie op de hoogte.

Financiële status:

De fondsen zijn reeds voor 82% gebruikt: 72% voor de aankoop van de naaimachines en 10% voor de scharen.

Problemen/knelpunten:

Naast de vertraging inzake het beëindigen van de opleiding zijn er verder geen bezorgdheden.

Bijgevoegde documenten (foto’s, reçu’s,…):

Facturen

Top


Fotos uitbreiding

Klik op de foto en bekijk het album

Top