Vleugels van Hoop

 
Vleugels van Hoop
 
Welkom - Wie zijn we? - Hoe helpen? - Projecten - Acties - Nieuwsbrief - Persnieuws - Contacteer ons - FAQ
 
 Terrassen Kitabi 2018
Opvolging 2018
Opvolging januari 2019
Opvolging april 2019
FotoalbumTerrassen Kitabi 
                                                          

Locatie: Cel Kagano, Sector Kitabi, District Nyamagabe

Aanvrager:  Zusters St. Franciscus van Assisi

Omschrijving van het project:

Heraanleg radicale terrassen in Kitabi                        

Doelstellingen:

Behoud van de gronden. Wateroverlast en wegvloeien van meststoffen, in het kader van duurzaam beheer, bestrijden :

  • Topografie normaliseren, adh van specifieke apparatuur, van de progressieve terrassen
  • Agro-bosbeplanting en aanplanten van bodem fixerende grassen op de hellingen
  • Creatie van anti-erosie grachten
  • Bewustmaking van de bevolking inzake goed grondbeheer

Begunstigden:

Het centrum, haar andersvalide kinderen en de omliggende bevolking

Budget:

5.015.000 RwFr

Risico’s:

Natuurrampen

Bijgevoegde documenten:

Gedetailleerde prijsopgave

Top


Opvolging

Datum:  november 2018
 
Naam project:  87 – Kitabi terrassen

Algemene status:

Vorderingen sinds vorig status rapport:

De porositeit van de grond maakt het mogelijk, door een techniek van het verplanten van de terrassen, de structurele textuur te veranderen zodat de terrassen tegen erosie bestand zijn. Voor bemesting hebben we organische mest en compost toegevoegd; enkel de sanering van de dijken dient nog te gebeuren. Dit is de enige plaats waar kruiden beschikbaar zijn voor voeding en mulch voor het vee. We hebben alles gedaan aan de winstgevendheid van terrassen over een aanzienlijk gebied. Nu worden alle terrassen gecultiveerd en ingezaaid (aardappelen, erwten, ...).

Financiële status:

Problemen/knelpunten:

De beweging van de grond van hellingen is een langzaam glijden (Creep),
dit is een verschuiving van de oppervlaktelagen, meestal zonder te breken, wat altijd wordt waargenomen op steile hellingen.

Bijgevoegde documenten (foto’s, reçu’s,…):

Foto’s

Top


Opvolging januari 2019.

Datum:28/01/2019
 
Naam project: heraanleg terrassen Kitabi

Vooruitgang sedert vorig rapport:

Het Kitabi-terrasproject draagt bij aan de erosiecontrole van de aangetaste en geërodeerde bodems. Momenteel is de productie van grassen voor het vee op de hellingen van de terrassen onverklaarbaar: de productie van de aardappels op de terrassen is enorm, de erwten en maïs bewijzen dat het project bijdraagt aan de ontwikkeling van de regio en het behoud van het milieu.

Felicitaties aan de organisatie Vleugels van Hoop, die het project voor het voortbestaan van de Kitabi-bevolking heeft gefinancierd.

De foto's tonen de oogst van aardappelen : een enorme productie in vergelijking tot de productie vóór de heraanleg van de terrassen. De productie is verdrievoudigd : 15 ton / ha, m.a.w. een productie  van 6.300 kg op onze grondoppervlakte.

De grootte en hoeveelheid van de geoogste aardappelen van een enkele aardappelplant verraste ons enorm.
 
Ijken en wegen bevestigt het rendement en vergemakkelijkt het vergelijken van de productie.

Maïs geeft hoop dat het land en de vruchtbare grond een goed rendement zullen opleveren.

De productie van voedergewassen voor vee op de hellingen is een groot voordeel voor het bodembeheer.

Top


Opvolging april 2019

Datum: 30 April 2019
 
Naam project:  « Radicale Terrassen Kitabi »

Algemene toestand:

Het bodembehoud, het vasthouden van water en meststoffen voor de duurzame ontwikkeling en de topografische normalisatie met behulp van specifieke apparaten heeft ons in staat gesteld om een antwoord te vinden inzake de erosie en een nieuwe bodemstructuur in Kitabi.

Evolutie sedert het laatste rapport:

Dit project heeft  bijgedragen aan de anti-erosie strijd van gedegradeerde en uitgeholde gronden. Het verschil met de situatie voor de implementatie van het project is enorm. De huidige productie van aardappelen, maïs, erwten en diverse groenten voldoet ruimschoots aan de behoeften van de bewoners van het centrum (andersvaliden), van die van het tehuis Moeder der Armen, zonder het vee te vergeten.  Het project draagt tevens  bij tot de ontwikkeling van de regio en de instandhouding van het milieu.

Problemen/zorgpunten:

- Klimaatverandering
- Vernietiging van de velden door apen en dieven
- De werkzaamheden (wieden, schoffelen, oogsten, de kweektuin en het
  onderhoud van de terrassen) blijven gaande

Documenten  in bijlage :

facturen, foto’s (met uitleg zie hieronder), betaalbewijzen, …

Top


Fotos

A

Top