Vleugels van Hoop

 
Vleugels van Hoop
 
Welkom - Wie zijn we? - Hoe helpen? - Projecten - Acties - Nieuwsbrief - Persnieuws - Contacteer ons - FAQ
 
 
Lodja Congo 2020
Opvolging mei 2020
FotoalbumHerstelling dak van de Afumba-basisschool in Lodja

Locatie:               Lodja-gebied; Parochie Lodja Saint Desire, Bisdom Tshumbe Sainte-Marie, provincie Sankuru, DR Congo

Looptijd:             6 maanden

Aanvrager:          Zuster Takotshe Wandjowo Catherine
                            Algemene overste van de congregatie van de zusters
                            van Sint Franciscus van Assisi uit Tshumbe
                           

Omschrijving van het project:

De congregatie van de zusters van Sint Franciscus van Assisi in Tshumbe is een instituut voor diocesane wetgeving, opgericht in 1953. De congregatie zorgt voor scholen, gezondheidscentra, maternities en ziekenhuizen en weeshuizen.
De context waarin we onze scholen besturen, is een zeer complex en financieel moeilijk, binnen de congregatie en onder de bevolking. De economische crisis bemoeilijkt en blokkeert de realisaties of de uitvoering van bepaalde projecten, met name het herstel en de bouw van huizen.
Dit is vandaag het geval met de herstelling van het dak van een basisschoolgebouw, weggevaagd door een grote storm die nog nooit eerder in onze omgeving is gezien. De situatie is dramatisch, de studenten zijn buiten.

Doelstellingen:

Herstellen van het dak van een gebouw van de Afumba-basisschool, weggespoeld door de storm: een steviger dak dat is aangepast aan de huidige klimatologische omstandigheden en de goede studievoorwaarden voor onze studenten mogelijk maakt.

Begunstigden:

De leerlingen van de basisschool Afumba.

Budget:

9.380,00$ (8417€)

Risico’s:

Geen risico bij de realisatie van dit project, we hebben de zekerheid om het project op tijd uit te voeren.

Bijgevoegde documenten:

  • Bankgegevens
  • Budget

Top


Opvolging

Datum:                 11 mei 2020
 
Naam project:       Herstelling van het dak van de basisschool Afumba in Lodja

Algemene status:

Het rehabilitatieproject voor het dak van de Afumba basisschool in Lodja, gestart in februari 2020, is goed afgerond in april 2020. En we sturen u in bijlage de foto's van de verschillende stadia van het werk.
Wij danken u met heel ons hart voor deze financiële steun.

Vorderingen sinds vorig status rapport:

Bij de uitvoering van dit project waren er twee fasen:

- Aankopen en verzamelen van materialen voor de herstelling van de school,
- Het werk uitvoeren in twee maanden.

Over het algemeen hebben we in korte tijd veel vooruitgang geboekt met het voltooien en het afronden van dit project.

Financiële status:

We ontvingen een bedrag van 8.417 € (of 9.380 $).
Het ontvangen bedrag was voldoende om al het werk uit te voeren, er was geen saldo.
Alles klopte precies.

Problemen/knelpunten:

Er waren geen problemen met de reparatie van het dak.
De congregatie hielp mee met verf en cement, welke zich in het depot van het algemeen economaat bevonden.

Bijgevoegde documenten (foto’s, reçu’s,…):

Financieel rapport, foto’s, facturen.

Top


Fotos

Klik op de foto om het ganse album te bekijken

Top