Vleugels van Hoop

 
Vleugels van Hoop
 
Welkom - Wie zijn we? - Hoe helpen? - Projecten - Acties - Nieuwsbrief - Persnieuws - Contacteer ons - FAQ
 
 

 


Mabayi Burundi 2020
Opvolging mei 2020
Opvolging juli 2020
Opvolging november 2020
Opvolging februari 2021
Opvolging mei 2021
Fotoalbum


 

Naaimachines (mechanisch) voor opleiding

Locatie:               Mabayi, Provincie Cibitoke,Burundi

Looptijd:             1 jaar

Aanvrager:          A.D.A.B (vertegenw. Bararwendera Joséphine)

Omschrijving van het project:

Jonge mensen voltooien hun professionele opleiding maar kunnen zich geen naaimachine veroorloven. Vaak krijgt A.D.A.B de vraag om een machine te huren. Vermits alle machines waarover A.D.A.B. beschikt reeds verhuurd zijn, kunnen wij op deze vraag helaas geen positief respons geven.

A.D.A.B heeft onvoldoende middelen om meer machines aan te kopen. Mocht een weldoener ons hierbij willen helpen, zullen wij  alles in het werk stellen om deze doelgroep te steunen bij hun  integratie in de sociaal-economische wereld.

Wanneer een jongere erin slaagt om zich een eigen machine aan te schaffen, keert het gehuurde exemplaar terug naar A.D.A.B. Deze laatste geeft het dan opnieuw door aan een andere jongere die erom vraagt.

Doelstellingen:

  • Verhuur van mechanische naaimachines (onder contract) aan jonge mensen
  • Jongeren leren besparen op het inkomen afkomstig van gehuurde machines
  • Hen zelfredzaamheid bijbrengen door hen maandelijkse een kleine vergoeding te laten betalen voor de gehuurde machine
  • De jongeren helpen bij hun integratie in de sociaal-economische wereld

Begunstigden:

Jongeren van Mabayi die hun professionele opleiding ‘snit & naad’ voltooien.

Budget:

1.725 € voor de aankoop van 10 naaimachines

Risico’s:

  • Jongeren met oneerlijke bedoelingen kunnen hun machine verkopen of ze laten stelen
  • Na verschillende jaren zullen de machines versleten/in slechte staat zijn
  • Problemen inzake wisselstukken

Bijgevoegde documenten:

Top


Opvolging

Datum:                 30 mei 2020
 
Naam project:       Naaimachines (mechanisch)

Algemene status:

- De naaimachines zijn aangekocht
- Er is een lijst opgemaakt van de jonge gebruikers
- Het model van het huurcontract voor een naaimachine is opgesteld

Vorderingen sinds vorig status rapport:

Dit is het eerste verslag. Volgende week staat er een ontmoeting op de agenda met alle gebruikers om de projectdoelstellingen en de contract ondertekening te bespreken.

Financiële status: (BIF = Burundese Frank)

- Totale kost van het project: 3.500.000 BIF
- Aankoop van 10 machines: 3.250.000 BIF
- Transport: 150.000 BIF
- Montage & controle: 100.000 BIF

Problemen/knelpunten:

De aankoop van de machines liep enige vertraging op omdat we drukdoende waren met de zoektocht naar een geschikte en veilige ruimte om ze, in afwachting van de distributie, te stockeren.

Bijgevoegde documenten (foto’s, reçu’s,…):

Foto’s, factuur, ...

Top


Opvolging juli 2020

Datum:                       30 juli 2020
 
Naam project:           Naaimachines (mechanisch)

Project nr:                  104

Algemene status:

Alle 10 machines werken normaal. Er zijn geen klachten vanwege de gebruikers.

Vorderingen sinds vorig status rapport:

Een tiental jongeren beoefenen het aangeleerde beroep.
Ze zijn erg blij en zeer dankbaar t.o.v. de vereniging Vleugels van Hoop.

Financiële status:

Dit is de eerste maand van activiteiten en alle gebruikers zijn debutanten.
Als gevolg daarvan zijn de inkomsten nog erg laag: 5.000fbuX4=20.000fbu.
Voor de proefperiode van 3 maanden vraagt de vereniging ADAB huurgeld ad 5.000fbu/maand/persoon.

Problemen/knelpunten:

Geen

Bijgevoegde documenten (foto’s, reçu’s,  ,…):

Huurcontracten, foto’s

Top


Opvolging november 2020

Datum:                 5 november 2020
 
Naam project:       Naaimachines (mechanisch)

Algemene status:

Na 5 maanden werk vordert het project zeer goed.
De 10 machines werken perfect zowel vanuit technisch oogpunt als financieel gezien.
Jonge ontwerpers zijn in staat om hun klantenkring tevreden te stellen. Er zijn geen klachten.

Vorderingen sinds vorig status rapport:

Er is vooruitgang geboekt. De jonge begunstigden slaagden erin om goede locaties te huren om hun handel te kunnen uitoefenen.
Dit werd mogelijk door wat ze verdienen met behulp van de gehuurde machines.

Meer dan de helft van de jongeren kon tijdig het gevraagde bedrag betalen. De anderen beloven om zeer snel te betalen. Wanneer we ze bezoeken om te zien hoe het werk wordt gedaan, vinden we iedereen erg drukdoende aan het werk.

Het bestaan van de verhuurmachines is zeer gunstig voor de gebruikers én voor de lokale bevolking die niet langer gedurende maanden hoeven te wachten om hun goed gemaakte kleding te ontvangen. De machines zijn zeer gewild zowel bij de jongeren als bij hun ouders.

In feite heeft het project de jongeren in staat gesteld om een baan te vinden.
Om het probleem van gebrek of overwerk op te lossen, hebben de jongeren zich verenigd, wat een zeer goede zaak is. Ze vragen ons om hen te helpen een ruime werkplaats te vinden waar ze samen aan het werk kunnen.

Financiële status:

Jongeren die ons de huur van hun naaimachine betalen krijgen een ontvangstbewijs.
De betaling gebeurt min of meer regelmatig.

We hebben tot nu toe 135.000 fbu ingezameld en hebben een totale schuld van 110.000 fbu.
Een begunstigde kreeg de machine een maand later ter beschikking.
We zijn absoluut zeker dat deze laatkomers zullen betalen.

Problemen/knelpunten:

Een begunstigde leverde haar machine in omdat ze er niet goed mee kon omgaan.
In principe vormt dit geen enkel probleem, gezien de wachtlijst kandidaten!

Bijgevoegde documenten (foto’s, reçu’s,…):

Foto’s

Top


Opvolging februari 2021

Datum:                       19 februari 2021
 
Naam project:           Naaimachines (mechanisch)

Algemene status:

Alle 10 machines zijn in goede staat en zijn functioneel.
De jongeren hadden genoeg werk dankzij de kerst- en nieuwjaarsvakantie, na deze feestdagen zijn er minder klanten. Sommigen van hen werken samen. Tot nu toe lijkt het goed te werken. Twee jonge mensen brachten de machines terug omdat ze niet konden betalen. We hebben deze machines aan anderen gegeven die erom vroegen.
De begunstigden zijn in ieder geval verheugd deze machines te hebben ontvangen.

Vorderingen sinds vorig status rapport:

Leden van onze vereniging bezoeken jonge ontwerpers om te observeren wat er speelt en hen advies te geven. Aangezien de jongeren hebben gevraagd hen samen te brengen om de situatie te analyseren en hun klachten bij ons in te dienen, is er een algemene vergadering van ADAB met hen gepland op zondag 21/2/2021. We zullen u informeren over de resultaten die zullen worden behaald.

Financiële status:

Van de 10 begunstigden betalen er 7 regelmatig.
Het reeds ontvangen bedrag is dus 125000 fbu.
Tijdens de 8 maanden van werken hebben we 260000fbu kunnen ophalen. 140000fbu moet nog worden teruggevorderd. Als het ons lukt om het verwachte bedrag te ontvangen, kopen we een machine in Mabayi omdat een lokale handelaar naaimachines is gaan verkopen tegen dezelfde verkoopprijs als in Bujumbura.

Problemen/knelpunten:

Het is onze grootste zorg om het afgesproken bedrag op tijd betaald te krijgen.
Drie gebruikers hebben ernstige betalingsproblemen.
De machines die aan ons werden overgedragen, hadden niet meer alle onderdelen. We moesten ze vervangen.

Bijgevoegde documenten (foto’s, reçu’s…):

Bewijzen van betaling huur

Top


Opvolging mei 2021

Datum:                 9 mei 2021
 
Naam project:       Naaimachines (mechanisch)

Algemene status:

Het project vordert op een normale manier.
De begunstigden spannen zich in om in contact te blijven met de vereniging.
Tijdens de ontmoeting die we met hen hadden, hebben we een commissie opgericht die ons helpt om de machines en hun gebruikers op te volgen.

Vorderingen sinds vorig status rapport:

De geplande ontmoeting met de begunstigden vond plaats. De uitwisseling is goed verlopen. Ze wensen de machine aan te kopen en beetje bij beetje af te betalen maar dit is slechts mogelijk voor een paar enkelingen. Anderzijds zou dit een drempel zijn voor beginners in het vak omdat er veel vraag is naar de verhuur van naaimachines.

Financiële status: (BIF = Burundese Frank)

In de afgelopen drie maanden hebben we 85.000 BuFr ontvangen. De aanschaf van onderdelen kost 5.000 BIF. Het terug te innen bedrag is 205.000 BuFr.

Problemen/knelpunten:

Het grootste probleem is de betalingsachterstand. Op dit punt gaat het erg langzaam, zoals je kunt zien op de bonnetjes. Ze betalen na 2-3 maanden of langer. Sommigen hebben een grote schuld.
Anderen beheersen het vak niet en hebben daardoor weinig klanten en dus weinig inkomsten.

Bijgevoegde documenten (foto’s, reçu’s,…):

Reçu’s

Top


Fotos

Top