Vleugels van Hoop

 
Vleugels van Hoop
 
Welkom - Wie zijn we? - Hoe helpen? - Projecten - Acties - Nieuwsbrief - Persnieuws - Contacteer ons - FAQ
 
 

 


Mabayi Burundi 2020
Opvolging mei 2020
Opvolging juli 2020
Fotoalbum


 

Naaimachines (mechanisch) voor opleiding

Locatie:               Mabayi, Provincie Cibitoke,Burundi

Looptijd:             1 jaar

Aanvrager:          A.D.A.B (vertegenw. Bararwendera Joséphine)

Omschrijving van het project:

Jonge mensen voltooien hun professionele opleiding maar kunnen zich geen naaimachine veroorloven. Vaak krijgt A.D.A.B de vraag om een machine te huren. Vermits alle machines waarover A.D.A.B. beschikt reeds verhuurd zijn, kunnen wij op deze vraag helaas geen positief respons geven.

A.D.A.B heeft onvoldoende middelen om meer machines aan te kopen. Mocht een weldoener ons hierbij willen helpen, zullen wij  alles in het werk stellen om deze doelgroep te steunen bij hun  integratie in de sociaal-economische wereld.

Wanneer een jongere erin slaagt om zich een eigen machine aan te schaffen, keert het gehuurde exemplaar terug naar A.D.A.B. Deze laatste geeft het dan opnieuw door aan een andere jongere die erom vraagt.

Doelstellingen:

  • Verhuur van mechanische naaimachines (onder contract) aan jonge mensen
  • Jongeren leren besparen op het inkomen afkomstig van gehuurde machines
  • Hen zelfredzaamheid bijbrengen door hen maandelijkse een kleine vergoeding te laten betalen voor de gehuurde machine
  • De jongeren helpen bij hun integratie in de sociaal-economische wereld

Begunstigden:

Jongeren van Mabayi die hun professionele opleiding ‘snit & naad’ voltooien.

Budget:

1.725 € voor de aankoop van 10 naaimachines

Risico’s:

  • Jongeren met oneerlijke bedoelingen kunnen hun machine verkopen of ze laten stelen
  • Na verschillende jaren zullen de machines versleten/in slechte staat zijn
  • Problemen inzake wisselstukken

Bijgevoegde documenten:

Top


Opvolging

Datum:                 30 mei 2020
 
Naam project:       Naaimachines (mechanisch)

Algemene status:

- De naaimachines zijn aangekocht
- Er is een lijst opgemaakt van de jonge gebruikers
- Het model van het huurcontract voor een naaimachine is opgesteld

Vorderingen sinds vorig status rapport:

Dit is het eerste verslag. Volgende week staat er een ontmoeting op de agenda met alle gebruikers om de projectdoelstellingen en de contract ondertekening te bespreken.

Financiële status: (BIF = Burundese Frank)

- Totale kost van het project: 3.500.000 BIF
- Aankoop van 10 machines: 3.250.000 BIF
- Transport: 150.000 BIF
- Montage & controle: 100.000 BIF

Problemen/knelpunten:

De aankoop van de machines liep enige vertraging op omdat we drukdoende waren met de zoektocht naar een geschikte en veilige ruimte om ze, in afwachting van de distributie, te stockeren.

Bijgevoegde documenten (foto’s, reçu’s,…):

Foto’s, factuur, ...

Top


Opvolging juli 2020

Datum:                       30 juli 2020
 
Naam project:           Naaimachines (mechanisch)

Project nr:                  104

Algemene status:

Alle 10 machines werken normaal. Er zijn geen klachten vanwege de gebruikers.

Vorderingen sinds vorig status rapport:

Een tiental jongeren beoefenen het aangeleerde beroep.
Ze zijn erg blij en zeer dankbaar t.o.v. de vereniging Vleugels van Hoop.

Financiële status:

Dit is de eerste maand van activiteiten en alle gebruikers zijn debutanten.
Als gevolg daarvan zijn de inkomsten nog erg laag: 5.000fbuX4=20.000fbu.
Voor de proefperiode van 3 maanden vraagt de vereniging ADAB huurgeld ad 5.000fbu/maand/persoon.

Problemen/knelpunten:

Geen

Bijgevoegde documenten (foto’s, reçu’s,  ,…):

Huurcontracten, foto’s

Top


Fotos

Top