Vleugels van Hoop

 
Vleugels van Hoop
 
Welkom - Wie zijn we? - Hoe helpen? - Projecten - Acties - Nieuwsbrief - Persnieuws - Contacteer ons - FAQ
 
 

 


Mabayi Burundi 2020
Opvolging 2020
Fotoalbum


 

Naam project:    Naaimachines (mechanisch)

Locatie:               Mabayi, Provincie Cibitoke,Burundi

Looptijd:             1 jaar

Aanvrager:          A.D.A.B (vertegenw. Bararwendera Joséphine)

Omschrijving van het project:

Jonge mensen voltooien hun professionele opleiding maar kunnen zich geen naaimachine veroorloven. Vaak krijgt A.D.A.B de vraag om een machine te huren. Vermits alle machines waarover A.D.A.B. beschikt reeds verhuurd zijn, kunnen wij op deze vraag helaas geen positief respons geven.

A.D.A.B heeft onvoldoende middelen om meer machines aan te kopen. Mocht een weldoener ons hierbij willen helpen, zullen wij  alles in het werk stellen om deze doelgroep te steunen bij hun  integratie in de sociaal-economische wereld.

Wanneer een jongere erin slaagt om zich een eigen machine aan te schaffen, keert het gehuurde exemplaar terug naar A.D.A.B. Deze laatste geeft het dan opnieuw door aan een andere jongere die erom vraagt.

Doelstellingen:

  • Verhuur van mechanische naaimachines (onder contract) aan jonge mensen
  • Jongeren leren besparen op het inkomen afkomstig van gehuurde machines
  • Hen zelfredzaamheid bijbrengen door hen maandelijkse een kleine vergoeding te laten betalen voor de gehuurde machine
  • De jongeren helpen bij hun integratie in de sociaal-economische wereld

Begunstigden:

Jongeren van Mabayi die hun professionele opleiding ‘snit & naad’ voltooien.

Budget:

1.725 € voor de aankoop van 10 naaimachines

Risico’s:

  • Jongeren met oneerlijke bedoelingen kunnen hun machine verkopen of ze laten stelen
  • Na verschillende jaren zullen de machines versleten/in slechte staat zijn
  • Problemen inzake wisselstukken

Bijgevoegde documenten:

Top


Opvolging

in opbouw

Top


Fotos

in opbouw

Top