Vleugels van Hoop

 
Vleugels van Hoop
 
Welkom - Wie zijn we? - Hoe helpen? - Projecten - Acties - Nieuwsbrief - Persnieuws - Contacteer ons - FAQ
 
 
Mbogora Burundi
Opvolging augustus 2016
Oktober 2016
Januari 2017
April 2017
Augustus 2017
November 2017
FotoalbumVarkensteelt  in de strijd tegen armoede, honger en afhaken naar school gaan
.


Locatie  : Mbogora (Burundi)

Duurtijd : 28 maanden

Aanvrager :  vzw Girakazoza - Gitega Burundi

Voorstelling project :

Dit project voorziet in het kweken van varkens door leerlingen van het secundair onderwijs afkomstig uit arme eenoudergezinnen teneinde de strijd aan te binden tegen armoede, ondervoeding en het afhaken op school. We gaan telkens werken met groepen van 5 leerlingen verdeeld over 3 fases.

Fase 1 : de groep is verantwoordelijk voor 1 varken in het opleidingscentrum van Mbogora alvorens elkeen een big krijgt voor bij hem/haar thuis.  Het centrum doet dienst voor  pedagogische opleiding  inzake verwerven van ervaring alvorens thuis aan de slag gaan. Een knelpunt is het gebrek aan vorming om de varkensteelt tot een goed eind te brengen. Omwille hiervan organiseert Girakazoza deze noodzakelijke opleiding.
De leerlingen nemen actief deel inzake voeding en verzorging der dieren. De familie van elke leerling stelt een stukje grond gratis ter beschikking om voedingsmiddelen te telen.

Fase 2 : na de worp en het spenen, ontvangt elke jongere een big. Hij/zij zal die thuis kweken. Het centrum zal helpen bij de bouw van een klein, degelijk varkenshok om te vermijden dat het dier ontsnapt en een of andere ziekte oploopt. Het centrum zal  tevens soya scheuten (bron van proteïnen) geven. De groep zal mekaar onderling steunen inzake bouwen van varkenshokken en voederteelt.

Fase 3  : eenmaal het gekregen varken biggen geworpen heeft, geeft de begunstigde leerling aan het opleidingscentrum  8 biggen terug (het equivalent van de geïnvesteerde som), ttz 3 biggen van worp 1, 3 biggen van worp 2 en 2 biggen van worp 3.  Deze werkwijze maakt het project zelfbedruipend.

Nà elke speenperiode, herstart men met een nieuwe groep onder dezelfde reglementering.
Meer dan 23% van de burundese bevolking leeft  in status  « voedsel tekort ».
Burundi is het « meest hongerlijdend » land ivgl de andere landen van de Oost Afrikaanse Unie, te weten Kenia, Tanzania, Oeganda, Rwanda en Zuid Soudan.
De bevolking neemt koolhydraatrijk voedsel tot zich en veel te weinig proteïnen. Het gevolg hiervan is een onevenwichtige voeding, minstens één Burundees op twee is chronisch ondervoed. Het kweken van varkens is een antwoord op dit probleem.

Objectieven :

  1. De strijd aanbinden tegen armoede en tegen ondervoeding
  2. Herstel van de varkensveestapel  in de Kirimiro-regio (centraal Burundi).
  3. Betere oogst dankzij betere grondbemesting  
  4. Evenwichtige voeding dankzij proteïneverbruik
  5. Over de nodige middelen beschikken om schoolkosten te betalen en zodoende strijden tegen het afhaken op school.

Begunstigden :

  1. Arme, eenouder gezinnen in de  Kirimiro-regio.
  2. De leerlingen van het secundair  afkomstig van eenouder gezinnen  van Kirimiro.

Budget: 1 691 €

Risico’s :

  1. Onvoldoende voedsel voor de varkens 
  2. Risico’s ziektes bij biggen 

Bijlagen : budget + schema varkenshok

Top


Opvolging

Datum: augustus 2016

Algemene status:

Vorderingen sinds vorig status rapport:

Midden augustus werd het dak afgewerkt met dakpannen, deuren werden bevestigd en de voeder- en drinkbakken zijn gedeeltelijk afgewerkt. Binnen enkele dagen zijn deze laatste ook afgewerkt.

Drie velden werden reeds bewerkt, eens het regent zullen we soja en zoete aardappelen .. aanplanten als voeding voor de varkens. Er resten nog twee velden die bewerkt moeten worden. Iedere familie schonk een terrein. Ik ben persoonlijk onder de indruk van de goede organisatie en de kwaliteit van het werk dankzij Elie en de inspanning van elke deelnemende jongeren.

Problemen/knelpunten:

Bijgevoegde documenten (foto’s, reçu’s,…): foto’s

Top


Opvolging oktober 2016

Algemene status:

De drie varkensverblijven van 3m op 3m werden gebouwd in houten planken. Het dak heeft pannen.

Vorderingen sinds vorig status rapport:

5 velden werden bewerkt voor voeding zijnde soja, zoete aardappelen en maïs gedurende seizoen A. Het regenseizoen begon in oktober. We zijn gestart met zaaien.
NB: het kweken begint eens we opbrengst hebben van de velden om de varkens te voederen,  met andere woorden vanaf nu tot januari.

Financiële status:

De uitgaven bedragen 1 006 700BuFr. Het saldo bedraagt 3 277 450BuFr (4 284 150BuFr-1 006 700BuFr)

Problemen/knelpunten:

Het project verloopt normaal. Er zijn geen bijzondere problemen. Facturen zijn quasi onbestaand in Burundi uitgezonderd voor producten aangekocht in groot warenhuizen en dan nog!

Bijgevoegde documenten (foto’s, reçu’s,…):

Foto’s van de varkensstallen.
Financieel rapport van de maand september.

Top


Januari 2017

Naam project : Varkenskwekerij  in Burundi (een project tbv jongeren)

Algemene status:

De stal telt 3 hokken van 3m op 3m elk. De constructie is in hout. Het dak bestaat uit dakpannen (cfr. de foto’s van oktober 2016). We hebben eveneens 4 velden ingezaaid in functie van voeding voor onze varkens.

Evolutie sedert rapport:

Momenteel bewerken  we  4 velden: 1 met zoete aardappelen de 3 andere met soja.
De varkensteelt als dusdanig zal starten van zodra we over voldoende voer beschikken i.e. nà de oogst in Maart 2017.

Financiële status:

De uitgaven bedragen 1.081.800BuFr.
Het huidig saldo is 4.284.150-1.081.800=3.202.350BuFr

Problemen:

Het project evolueert naar wens. Het 5e veld is nog niet ingezaaid omwille van onvoldoende regen en de daaruit voortvloeiende dorheid van de bodem.
Een systeem inzake facturen is zo goed als onbestaand in Burundi behalve voor producten aangekocht in grootwarenhuizen (maar ook niet altijd).

Documenten:

- Foto’s zoete aardappelen en soja
- Financieel rapport van de maand januari 2017.

Top


April 2017

Datum:  13/04/2017
 
Naam project: 65 Varkenskweek. Jongerenproject

Algemene status: 3 varkenshokken van 3m op 3m elk zijn gebouwd in hout en planken. Het dak heeft dakpannen (zie foto’s van oktober 2016)
We zaaiden 4 velden met verschillende culturen als eten voor de dieren.
(zoete aardappelen, soja en kolen)

Vorderingen sinds vorig status rapport: De oogst van de soja werd gedaan, de zoete aardappelen zijn volgroeid, dus konden we overgaan tot de aankoop van een zeug op 27/03/2017. We verwachten biggetjes voor juli 2017.
We plantten kool en kochten rijstpellen aan om de voeding van het varken te verbeteren.

Financiële toestand: De uitgaven voor het project bedroegen tot heden
1 401 300 Frbu.
Het saldo bedraagt :  4 284 150Frbu-1 401 300Frbu= 2 882 850Fbu

 

Problemen/knelpunten:
Het project verloopt zonder problemen.

Bijgevoegde documenten (foto’s, reçu’s,…):

Uitgaven sedert rapport januari 2017
Foto’s van de zeug en het kolenveld

Top


Opvolging Augustus 2017

Algemene status:

De varkensstal met drie compartimenten van 3m op 3m werden gebouwd in hout en planken. De stal is uitgevoerd met pannendak (zie foto’s van oktober 2016) We zijn ook begonnen met het verbouwen van zoete aardappelen, soya en kolen, om voeding te hebben voor de varkens.

Vorderingen sinds vorig status rapport:

De oogst van de soya is gebeurd. De zoete aardappelen groeien en we kochten een volwassen zeug aan. Ze kreeg net 6 biggetjes tot grote vreugde van de leerlingen die deze biggetjes zullen toegewezen krijgen.

Financiële toestand :

De uitgaven van het project breiden zich uit tot 178000 BuFr sedert het laatste rapport van april tot augustus 2017. Het saldo bedraagt 2 704 850 BuFr.

Problemen/knelpunten:

Het project verloopt zonder problemen.

Bijgevoegde documenten (foto’s, reçu’s,…):

Uitgaven sedert het rapport van april 2017.
Foto’s van de zeug en de biggetjes.

Top


Opvolging november 2017

Algemene status: Het centrum waar de varkens verdeeld worden telt nu twee zeugen. We hebben net een volwassen zeug aangekocht

Vorderingen sinds vorig status rapport: De jongeren (eerste deel) hebben elk een big meegekregen naar huis waar ze het moeten opkweken. Zie foto’s verslag augustus 2017. Een andere groep jongeren neemt het werk over en we hopen binnenkort varkens te verdelen over de ganse regio. Om de kweek van gewassen te verhogen hebben we een terrein gehuurd om meer soya te kunnen zaaien, de enige proteinebron in de regio.
We hebben een tweede zeug aangekocht die gisteren bevrucht werd. We verwachten dus binnenkort biggetjes.

Financiële status: De uitgaven voor het project bedragen nu 1.301.000 BuFr. sedert het laatste rapport van augustus 2017. Het saldo bedraagt nu 1.403.850 BuFr. Dit geld zal dienen voor voeding van de varkens. We houden u zoals voorheen elke drie maand op de hoogte via een rapport.

Problemen/knelpunten: Het project verloopt normaal zonder problemen. We zijn tevreden ondanks de grote prijsstijging van de producten in Burundi, inbegrepen de prijzen voor voeding van de varkens.

Bijgevoegde documenten (foto’s, reçu’s,…):

Uitgavenstaat sedert rapport augustus 2017.
Foto van de aangekochte zeug.

Top


Fotos

Klik op de foto en bekijk het ganse album

Top