Vleugels van Hoop

 
Vleugels van Hoop
 
Welkom - Wie zijn we? - Hoe helpen? - Projecten - Acties - Nieuwsbrief - Persnieuws - Contacteer ons - FAQ
 
 
Mulaga Tanzania 2023
Opvolging september 2023
FotoalbumRegenwater opvang en moestuinieren

Locatie:               Karangarara, Nyamasare, Mulaga - Tanzania.

Duurtijd:              6 maanden

Aanvrager:         Ms.Elizabeth Akampurira, directeur,
                          Education, Environment and Economic development organisation (EEEDO)

Voorstelling project:

In het district Sengerema hebben veel inwoners van de gemeenschap te kampen met watertekort door gebrek aan toegang tot grondwater. Momenteel is de enige bron van water de nabijgelegen moerassen die ze delen met huisdieren en wilde dieren.
Water halen wordt meestal gedaan door vrouwen en kinderen; en in de meeste gevallen moeten vrouwen het huis verlaten voor zonsopgang of laat in de avond, waardoor ze aan veel risico's worden blootgesteld.
Het probleem van het watertekort heeft ook de studietijd en het hygiëneniveau van kinderen verminderd, vooral meisjes die niet regelmatig naar school gaan, omdat ze ook moeten deelnemen aan het halen van water, ze kunnen niet in bad gaan of een fatsoenlijk ontbijt krijgen voordat ze naar school gaan.
Regenwater opvangtanks, moestuinen en training in waterzuivering en hygiëne zullen de toegang tot schoon water, voedselzekerheid en de algemene gezondheid verbeteren.

Objectieven:

  • bouw van 10 regenwater opvangtanks (5000 L) in 3 dorpen. Elke tank zal ten goede komen aan 25 - 50 mensen uit 3-5 huishoudenclusters, voornamelijk gericht op kwetsbare huishoudens,
  • aanleg van moestuinen: groenten, granen en wortelgewassen
  • training van 500 vrouwen in 25 groepen van ongeveer 20, in composteren en moestuinieren met nadruk op duurzaamheid in heilzame voedingsproductie en zelfredzaamheid.
  • bevordering van sanitaire voorzieningen en hygiënepraktijken bij de gemeenschappen in drie dorpen.

Begunstigden:

750 mensen zullen rechtstreeks profiteren van het hele project, waaronder vrouwen en kinderen (weduwen, wezen en bejaarden) uit 50 huishoudens. Andere leden van de gemeenschap zullen profiteren door de basisprincipes van groenteteelt, waterzuivering en hygiëne te leren.

Budget:

• 10 regenwater opvangtanks: 5.347 €
• dakgoten en kranen: 1.782 €
• zaden (aubergines, tomaten, kool, uien), meststoffen, insecticiden, sproeipompen: 1.782 €
• training van vrouwen uit 3 dorpen: 891 €

Totaal: 9.803 €

Risico’s:

nihil

Documenten in bijlage:

Nihil

Top


Opvolging

Datum:                  3 september 2023
 
Naam project:       Regenwater opvang en moestuinieren

Algemene status:

Het project zal gezinnen en gemeenschappen in 3 dorpen in de wijken Buyago, Bitoto en Bisisi in staat stellen toegang te krijgen tot schoon water, en duurzame levensstandaarden en voedselsystemen op te bouwen door middel van moestuinieren in de achtertuin. Na aankomst van het geld verzamelde het implementatieteam zich en startte het project met de volgende activiteiten:
• Districtsoverleg- en planningsvergadering om het project te introduceren en een werkplan te ontwikkelen met duidelijke rollen en verantwoordelijkheden.
• Wijkoverleg- en planningsvergadering met de afdelingen Buyago, Bitoto en Busisi. Tijdens de bijeenkomst werden dorpen met de hoogste waterbehoeften geïdentificeerd. De rollen en verantwoordelijkheden voor EEEDO, de begunstigden, de lokale leiders en de gemeenschap werden duidelijk uiteengezet.

Vorderingen sinds vorig status rapport:

De bouw begon begin juni omdat het nog steeds regende, maar sinds de start van dit project is er gestage vooruitgang geboekt, aangezien elk dorp actief heeft deelgenomen om ervoor te zorgen dat de benodigde materialen worden vervoerd van de plek waar de weg stopt naar de bouwplaatsen. In het dorp Karangara zijn vier watertanks volledig gebouwd en in het dorp Mulaga zijn de voorbereidingen bezig. De bouw van de 4 watertanks van 5000 liter vond plaats bij 4 grootmoeders. Deze grootmoeders zorgen voor de kleinkinderen, waarvan de meesten wees zijn geworden door HIV/AIDS.
EEEDO besteedde speciale aandacht aan grootmoeders die voor ten minste vijf jonge kleinkinderen zorgen en problemen ondervonden bij het halen van water.

Financiële status:

Bouw watertanks
Zand- en stenen                gemeenschap
Kunststof watertank           3.480.000
IJzeren staven                  92.000
Zakken                            368.000
Metselwerk                       600.000
Totaal:                            4.540.000 TSh

Problemen/knelpunten:

De uitdagingen die we tegenkwamen tijdens de uitvoering van dit project waren:
• verhoogde prijzen
• sommige huizen moeilijk te bereiken
• transportproblemen als gevolg van slechte wegen
• overmatige regenval bij aanvang van het project.

Bijgevoegde documenten (foto’s, reçu’s…):

Foto’s

Top


Fotos

Klik op de foto om het album te bekijken

Top