Vleugels van Hoop

 
Vleugels van Hoop
 
Welkom - Wie zijn we? - Hoe helpen? - Projecten - Acties - Nieuwsbrief - Persnieuws - Contacteer ons - FAQ
 
 


Muleba Tanzania 2020
Opvolging december 2020
Opvolging juni 2021
FotoalbumVervangen en onderhoud van 14 waterpompen

Locatie:                 6 dorpen – Muleba district - Tanzania

Looptijd:               1 jaar

Aanvrager:            Richard KBataringaya namens Action for Ngono Basin
                              Reforestation (ACTNGONO)

Omschrijving van het project:

Dit project zal toegang verlenen tot gezond en zuiver water voor huishoudelijk gebruik en voor het vee, aan de inwoners van 6 dorpen in het Muleba district: Kiyebe, Rugando, Nkahama, Rubao, Nshambya, Ibare.
De 34 originele pompen werden geïnstalleerd in 2002 maar daar er geen overdracht plaatsvond noch informatie doorgegeven werd aangaande het onderhoud zijn er nu nog maar 2 pompen operationeel. Het project zal in 2 fases worden uitgevoerd waar in de 1ste fase een pomp per dorp wordt vervangen en in de 2de fase de overige pompen.

Doelstellingen:

• Vervangen & opknappen van 14 hand-gegraven putten in 6 dorpen
• Trainen van 24 mannen in goed onderhoud en reparatie technieken 
• Het verspreiden van de opgedane ervaring in andere gemeenschappen
• Bevordering van hygiëne en training in sanitaire voorzieningen in 6 dorpen.

Begunstigden:

Village Population
Kiyebe 3.106
Rugando 2.441
Nkahama 2.463
Rubao 1.834
Nshambya 2.402
Ibare 1.359
Total  13.605

Budget:

Van het totale budget van 47.656.000 Tanzaniaanse Shillings zal ACTNGONO 36% van de kosten zelf dragen. De vanwege Vleugels van Hoop toegezegde fondsen bedragen 30.590.000 Tanzaniaanse Shillings, zijnde ongeveer 11.700€.

Risico’s:

De risico’s zijn eerder klein omdat men geleerd heeft uit het implementatie project in 2002.

Bijgevoegde documenten:

Gedetailleerd projectvoorstel, foto’s van enkele bronnen, registratie certificaat, …

Top


Opvolging

Datum:                       3 december 2020
 
Algemene status:

Na ontvangst van de fondsen werd het project onmiddellijk opgestart. Voorbereidende vergaderingen met alle betrokken partijen vonden plaats en de eerste 6 pompen werden aangekocht. Inmiddels zijn deze pompen geïnstalleerd; 1 op een diepe waterput en 5 op ondiepe putten, in de dorpen Kiyebe, Rubao, Nyamilanda, Kabanga, Kitenga en Kiteme.

Het vervangen van deze 6 waterpompen geeft alle inwoners toegang tot zuiver drinkwater, verlaagt de tijd die nodig is om water te halen (waardoor de kinderen tijdig op school geraken) en reduceert het aantal ziektemeldingen.

Financiële status:

De ontvangen fondsen werden, cfr. het opgestelde gedetailleerde budget, volledig gebruikt.

Problemen/knelpunten:

  • Daar 1 van de pompen op een diepe waterput moest geplaatst worden was de kost voor bvb de waterpijpen hoger dan verwacht.
  • Hevige regenval maakte het transport van de nodige materialen zeer moeilijk en weerhield sommige mensen om mee te helpen aan het project omdat ze zich moesten focussen op hun eigen perceeltje grond.

Bijgevoegde documenten (foto’s, reçu’s…):

Gedetailleerd overzicht van alle uitgaven, reçu’s, foto’s

Top


Opvolging juni 2021

Algemene status:

Na ontvangst van de fondsen van fase 2 werden de pompen onmiddellijk aangekocht. Vergaderingen werden gehouden met alle betrokken partijen, zijnde de verantwoordelijken voor het onderhoud van de pompen als ook de geselecteerde ambassadeurs, zowel mannen als vrouwen, van de dorpen (Rugando, Nkahama, Rubao, Nshabya en Ibare) aangaande het belang van zuiver water en goede hygiëne. Deze ambassadeurs verspreiden de kennis die ze opdeden in hun dorp, rondom de pomp, ….

De 8 pompen werden, met enige vertraging omwille van de overvloedige regen, geïnstalleerd; 1 op een diepe waterput (140 m diep), 5 op ondiepe putten met een diepte van 20 m en 2 op ondiepe putten met een diepte van 10 m.
 
Het vervangen van deze 8 waterpompen geeft alle inwoners toegang tot zuiver drinkwater, verlaagt de tijd die nodig is om water te halen (waardoor de kinderen tijdig op school geraken) en reduceert het aantal ziektemeldingen.

Financiële status:

De ontvangen fondsen werden volledig gebruikt zoals gebudgetteerd.

Problemen/knelpunten:

Hevige regenval veroorzaakte enige vertraging in het transport en installeren van de 8 bijkomende pompen.

Bijgevoegde documenten (foto’s, reçu’s…):

Gedetailleerd overzicht van alle uitgaven, reçu’s, foto’s

Top


Fotos

Klik op de foto en bekijk het ganse album

Top