Vleugels van Hoop

 
Vleugels van Hoop
 
Welkom - Wie zijn we? - Hoe helpen? - Projecten - Acties - Nieuwsbrief - Persnieuws - Contacteer ons - FAQ
 
 


Muleba Tanzania 2021
Opvolging januari 2022
Fase 2 - 2022
Opvolging oktober 2022
FotoalbumWater en sanitair

Locatie:                     Lyamabumbe lagere school – Muleba district - Tanzania

Looptijd:               6 maanden

Aanvrager:            Richard KBataringaya namens Action for Ngono Basin
                             Reforestation (ACTNGONO)

Omschrijving van het project:

Dit project zal betere toegang geven tot water en sanitaire voorzieningen in de Lyamabumbe lagere school, daar er vandaag een tekort aan water is en er amper toiletten zijn.  Het regenwater wordt niet opgevangen en er breken frequent door water overgedragen ziekten uit.

Doelstellingen:

 • Installeren van een 10.000 liter watertank en goten
 • Bouwen van kindvriendelijke en veilige toiletblokken
 • Voorzien van faciliteiten om handen te wassen
 • Aanbieden van herbruikbare maandverbanden aan de oudste meisjes
 • Bewustmaking aangaande gezondheids- en sanitaire problemen
 • Verminderen van schoolafwezigheden

Begunstigden:

Direct: 1000 leerlingen en 12 leerkrachten
Indirect: ouders, families, de bredere gemeenschap

Budget:

7.550,00 € equivalent van 20.967.900 Tanzanian Shillings

Risico’s:

Geen

Bijgevoegde documenten:

Gedetailleerd budget en foto’s

Top


Opvolging

Datum:                       24 januari 2022
 
Naam project:           Water en sanitair

Project nr.:                 118

Algemene status:

Nadat de fondsen toekwamen werd het project direct opgestart door het houden van een workshop met alle verantwoordelijken en de gemeenschap. De schooldirectie gaf zeer veel ondersteuning aan het project (mobiliseerde de ouders om de put te graven, zorgde voor voedsel voor alle werkers, stelde opslagplaats voor alle materialen beschikbaar, ...).
De constructie van het 12-toiletten tellende sanitaire blok omvatte tot op heden het uitgraven van de put, het leggen van de fundering en het optrekken van de muren tot op dak hoogte.

Vorderingen sinds vorig status rapport:

70% van de werken zijn klaar.
Rest nog de installatie van de toiletten, de dakbedekking, bepleisteren en schilderwerken als ook de installatie van de water tanken en de herbruikbare handdoeken. Het project zal afgerond worden door een training in water hygiëne, sanitaire voorzieningen (WASH) en menstruatiehygiëne.

Financiële status:

Alle aankopen werden gedaan zoals gebudgetteerd.

Problemen/knelpunten:

De slechte wegcondities en overvloedige regen vertraagde de constructiewerken.

Bijgevoegde documenten (foto’s, reçu’s…):

Foto’s

Top


Fotos

Klik op de foto om het album te bekijken

Top


Fase 2 - 2022

Toegang tot water, sanitair en herbruikbare maandverbanden

Locatie:             Burigi lagere school – Muleba district - Tanzania

Looptijd:           6 maanden

Aanvrager:        Richard KBataringaya namens Action for Ngono BasinReforestation (ACTNGONO)

Omschrijving van het project:

Net zoals in de Lyamabumbe lagere school zal dit project betere toegang geven tot water en sanitaire voorzieningen in de Burigi lagere school, daar er vandaag een tekort aan water is en er amper toiletten zijn.  Het regenwater wordt niet opgevangen en er breken frequent, door water overgedragen, ziekten uit. Bovendien worden maanverbandkits voorzien voor de oudste meisjes in beide scholen.

Doelstellingen:

 • Installeren van een 8.000 liter watertank en goten
 • Bouwen van kindvriendelijke en veilige toiletblokken, voor jongens en meisjes
 • Voorzien van faciliteiten om handen te wassen
 • Aanbieden van herbruikbare maandverbanden aan de oudste meisjes
 • Bewustmaking aangaande gezondheids- en sanitaire problemen
 • Verminderen van schoolafwezigheden

Begunstigden:

Direct: 860 leerlingen en 12 leerkrachten
Indirect: ouders, families, de bredere gemeenschap

Budget:

12.706,00 € equivalent van 31.510.485 Tanzanian Shillings

Risico’s:

Geen, daar er ervaring werd opgedaan in de succesvolle project verwezenlijking in de Lyamabumbe lagere school.

Bijgevoegde documenten:

Gedetailleerd budget en foto’s

Top


Opvolging oktober 2022

Datum:                       8 oktober 2022
 
Naam project:           Water en sanitair – fase 2

Algemene status:

Alle project activiteiten in de Burigi school werden voltooid, met steun van de schoolstaf, de leerlingen en de gemeenschap.

Vorderingen sinds vorig status rapport:

Het project omvatte:
- Opleiding en inwerken in de school en in de gemeenschap.
- Constructie van het 12-toiletten tellende sanitaire blok met hulp van de ouders en de leerlingen.
- Installatie van de watertank en goten om het regenwater op te vangen.
- Training in de gezondheidsclub van de school in gezondheid en hygiëne, teneinde hun
  medestudenten, families, … wegwijs te maken. 
- Training van de meisjes inzake menstruele hygiëne.
 
De maandverbanden zijn besteld en zullen binnenkort verdeeld worden.

Financiële status:

Alle aankopen werden gedaan zoals gebudgetteerd.

Problemen/knelpunten:

Daar er grote armoede is in deze streek was ere en kleine vertraging in het onboarding van alle mensen (families, gemeenschap), in hun bijdrage in de project materialen en in de start van het project.

Bijgevoegde documenten (foto’s, reçu’s…):

Foto’s - facturen

Top