Vleugels van Hoop

 
Vleugels van Hoop
 
Welkom - Wie zijn we? - Hoe helpen? - Projecten - Acties - Nieuwsbrief - Persnieuws - Contacteer ons - FAQ
 
 


Muleba Tanzania 2022
Opvolging maart 2023
Opvolging juli 2023
Fotoalbum


 

Microkredieten voor plattelandsweduwen en grootmoeders

Locatie:               Usagara, Busisi, Nyampande en Buyago – Sengerema – Tanzania

Duurtijd:            12 maanden

Aanvrager:         Richard K. Bataringaya namens Action for Ngono basin
                          reforestation (ACTNGONO)

Voorstelling project:

Buyago, Usagara, Bususi en Nyampande zijn kleine nederzettingen aan de oevers van het Victoria meer. De hoofdbron van inkomsten is de visserij, voornamelijk uitgevoerd door mannen. Vele vrouwen werken als bierverkoper en sexwerker, naast het verkopen van vis. Ze zijn kwetsbaar omwille van misbruik en geweld en hebben geen toegang tot gezondheidsdiensten, behandeling en opvolging. Het aantal wezen en kinderen in het algemeen met HIV/Aids in deze gebieden is zeer groot.

Op de leeftijd waarop grootmoeders verwachten ondersteund te worden door hun volwassen kinderen zijn velen in de situatie beland dat ze fulltime zorgen voor hun kleinkinderen, wezen en kwetsbare kinderen, nadat ze hun kinderen verloren aan HIV/Aids. Velen van hen zorgen voor tot 14 kinderen, zonder sociale zekerheid, gezondheidszorg, basis woning,… Daarom zoeken deze vrouwen naar een kleine lening om een inkomsten generende activiteit te starten, die ze niet kunnen krijgen van de Tanzaniaanse banken.
Dit project voorziet uitgebreide training, toegang tot een microkrediet en ondersteuning van kleine zakenactiviteiten zodat deze vrouwen nieuwe vaardigheden kunnen aanleren en een inkomen kunnen genereren om de kinderen voeding, onderwijs en medische zorg te kunnen geven. Dit project steunt op sparen in groep, kleine microkredieten aan te bieden en garantie van terugbetaling van de leningen op groepsniveau. Daardoor kunnen nadien andere begunstigden toegevoegd worden.

Objectieven:

  • De begunstigden toe te laten een klein inkomsten genererend project te

     starten door hen training te geven in de nodige vaardigheden.

  • Promoten van de spaarcultuur onder de begunstigden.
  • De grootmoeders en weduwen een klein krediet aanbieden aan een betaalbare rentevoet.

Begunstigden:

  • Direct: 25 grootmoeders, 25 weduwen en 600 wezen en kwetsbare kinderen daar elke vrouw een familie van 12 personen heeft
  • Indirect: hun gemeenschap, 5000 mensen

Budget:

17.370.148 Tanzanian shillings, zijnde 6.670,00 €

Risico’s:

Om de risico’s te minimaliseren zal ACTNGONO nauwe monitoring doen op wekelijkse en maandelijkse basis. Indien noodzakelijk zal een opfristraining gegeven worden.
Het sparen en terugbetalen van de leningen wordt gedaan op groepsniveau.

Documenten in bijlage:

Gedetailleerd budget

Top


Opvolging

Datum:                   3 maart 2023
 
Naam project:         Microkredieten voor plattelandsweduwen en grootmoeders  (MiRWo)

Algemene status:

Vrouwen uit Busisi en Nyampade kregen steun in de vorm van een microkrediet om verschillende levensvatbare projecten te financieren, zoals visverkoop, kleine restaurants, winkels, groenten- en fruitkraampjes, borduurwerk, gebruikte kleding, ijsjes, sap, ijsblokken, houtskool, broodjes, kiosk met frisdrank en hapjes.
In maart en april krijgen de vrouwen van Buyago ook een lening na hun training.

Vorderingen sinds vorig status rapport:

Elke individuele lening bedroeg 300.000 Tanzaniaanse shilling (127 euro).
Voorwaarden voor de microlening zijn:
• 10% rente af te lossen binnen 24 weken
• Er zijn geen fysieke activa of zekerheden vereist
• Aflossingstermijn wekelijks op vrijdag.
• Lening is elke 2 weken toegankelijk voor nieuwe leden.
• Geen administratiekosten.

De implementatie startte in november 2022: de eerste fase was de Busisi-groep, die 50 vrouwen telde (25 weduwen en 25 grootmoeders). Ze werden gedurende een week getraind in verschillende zakelijke vaardigheden, variërend van klantenservice tot management, waarna ze elk 300.000 Tanzaniaanse shilling als lening ontvingen. Zij kregen een terugbetalingstermijn van één maand en de aflossing startte in januari 2023.

Aangezien de terugbetalingen door de oorspronkelijke begunstigden tijdig en volledig werden gedaan, kon de 2e fase spoedig van start gaan en werden in februari 20 leningen van 300.000 verstrekt aan 20 vrouwen in de Nyampade-groep.

Financiële status:

Groupname

Number of members

Amount of loan per person

Amont whole group

Interest Jan

Interest Feb

Basisi group

50

300,000

15,000,000

250,000

250,00

Nyampade group

20

300,000

6,000,000

 

 

Problemen/knelpunten:

Geen

Bijgevoegde documenten (foto’s, reçu’s…):

Foto’s

Top


Opvolging juli 2023

Datum:                   10 juli 2023
 
Naam project:         Microkredieten voor plattelandsweduwen en grootmoeders  (MiRWo)

Algemene status:

Sinds laatste kwartaal hebben we bijkomende leningen gegeven aan 40 vrouwen in Buyago and Usagara. Dat brengt het totaal van de begunstigden op 110 vrouwen, meer dan het beoogde doel van 100 vrouwen.

De impact van dit project is:
• dat sinds december 2022 110 begunstigden kleine zakenactiviteiten konden starten met toegang tot de nodige basisproducten
• dat van de 110 bezochte huishoudens er 61 begunstigden zijn die nu de schoolkosten kunnen dragen voor hun kinderen en er 48 hun familie behoorlijk kunnen

De gemeenschap (zowel mannen als vrouwen) als ook het lokale bestuur is onder de indruk van het succes van dit project, gebaseerd op zeer goede monitoring door ACTNGONO en een gedetailleerde opvolgschema aangeboden door Vleugels van Hoop.

Vorderingen sinds vorig status rapport:

Van de 110 leningen uitgereikt sinds december 2022 zijn er 50 reeds volledig terugbetaald en zijn de overige 60 lopende.

De 50 vrouwen van de Bususi groep die hun lening reeds volledig terugbetaalden, kregen een bijkomende lening van 400.000 Tanzaniaanse Shilling met een interest van 13% op 8 maanden. Er is geen onderpand vereist.

Financiële status:

Problemen/knelpunten:

• Sommige begunstigden hebben het moeilijk om hun terugbetalingen op tijd en volledig te doen, wat wordt opgevangen door als (leen)groep te handelen en de terugbetalingen als team te doen.
• Daar het uitsluiten van mannen als begunstigden verschillende commentaren opleverde, is er een nood aan empathische bewustmaking hoe vrouwen de levensomstandigheden van hun families (inclusief hun man) kunnen veranderen, wat het risico is van incorrecte terugbetalingen en hoe mannen hun vrouw kunnen ondersteunen in het verbeteren van de familiesituatie en zakenactiviteiten.

Bijgevoegde documenten (foto’s, reçu’s…):

Geen

Top


Foto's

Klik op de foto om het ganse album te bekijken

Top