Vleugels van Hoop

 
Vleugels van Hoop
 
Welkom - Wie zijn we? - Hoe helpen? - Projecten - Acties - Nieuwsbrief - Persnieuws - Contacteer ons - FAQ
 
 Nyamata Rwanda 2018
Opvolging mei 2018
Opvolging juni 2018
Opvolging sept. 2018
Uitbreiding 2018
Opvolging juni 2019
Bezoek november 2019
Fotoalbum reis november
FotoalbumBakkerij + opleidingen Bon Berger

Locatie:                Nyamata, District Bugesera, Oost-Provincie, Rwanda

Duurtijd:               24 maanden

Aanvrager:            Lydie Mugeni, verantwoordelijke keuken Bon Berger

Voorstelling project:

In de context van socio-economische ontwikkeling bedacht  "Bon Berger" het bakkerij-project.
Nà de oprichting van een school, bevolkt door kinderen uit eerder welgestelde gezinnen, wil Bon Berger een baan creëren voor de familieleden van de kansarme kinderen, zodat deze in staat zouden zijn om hun lot in eigen handen te nemen. Tevens heeft de vereniging de intentie om een belangrijk producent van bakkerijproducten te worden en een groot deel van de Nyamata-markt te bevoorraden.

Objectieven:

  • Job creatie
  • Hulp bieden aan de minderbedeelde leerlingen en hun ouders
  • Creatie van een markt voor de lokale detailhandel (landbouwers)
  • Ontwikkeling van de regio 

Begunstigden:

Dit project situeert zich in een regio met een zeer lage levensstandaard.  Doelstelling bestaat er in om arme ouders van Bon Berger-leerlingen alsook die van de de omringende gemeenschap tewerk te stellen of om leverancier te worden van basisproducten noodzakelijk voor het vervaardigen van gebak & broodproducten (o.a. melk, eieren,…)

Budget:                                                                

 

 

Aantal

Eenheidsprijs

Totaal- Rwfr

1

Inrichting/werken/installatie

1

4.000.000

 4.000.000

2

Elektrische oven

1

3.000.000

 3.000.000

3

Bakkerstrog-kneedmachine

2

2.400.000

 4.800.000

4

Bakvormen

1

   400.000

    400.000

5

Bakplaten

 

 

    200.000

6

Tafels in metaal

3

   500.000

 1.500.000

7

Warme kamer

1

1.000.000

 1.000.000

8

Rekken in inox

3

   500.000

 1.500.000

9

Werkblad in inox

1

1.000.000

 1.000.000

10

Kookvuur

1

1.200.000

 1.200.000

 

TOTAAL

 

 

 18.600.000

Documenten in bijlage : 

Reisverslag CRVO, Kabale.

Top


Opvolging

Datum:             4 mei 2018
 
Naam project: Project 82: Bakkerij Bon Berger - Nyamata

Algemene status:

Dit rapport dekt de periode voor de maand april, en heeft tot doel om onze donateurs te informeren over de stand «einde der werkzaamheden»

Vooruitgang sedert vorig rapport:

In de voorbije periode werden de werken verdergezet en sommige zijn volledig afgewerkt: muren, gebinte en plafonds, vloerbekledingen, elektriciteit en oven zijn geïnstalleerd en gebruiksklaar.
Het in Dubai aangekocht materiaal is inmiddels aangekomen.
De eindwerkzaamheden zijn aan de gang: schilderwerken en binneninrichting

Financiële status:

Van de financiering van 18.711.000 Frw resteert er nog een saldo van 5.206.225 Frw (+/- 4.950 €)

Problemen:

Oponthoud der werken als gevolg van hevige regens die gans het land onder water hebben gezet sedert begin maart. Er was schade aan materialen, de werf moest regelmatig afgesloten worden. De kost van lonen en materialen nam toe.

Documenten in bijlage:

Foto’s

Top


Datum : 26/06/2018
Naam project :  bakkerij in Bon Berger, Nyamata                                                                  

Algemene status :

Dit rapport gaat over de periode Mei tot midden Juni en heeft als doel om onze sponsors op de hoogte te brengen van het beeindigen der aanpassingswerken.

Vooruitgang sedert vorig rapport :

De voorziene werken zijn uitgevoerd. We deden een aanvraag tot samenwerking bij het District van Bugesera. Eens we hun toezegging hebben gekregen, gaan wij bij het Rwanda Governance Board  het certificaat aanvragen om op een officiële en legale manier te kunnen werken. Inmiddels zijn we gestart met het maken van brood, smoutbollen, gebak,enz… voor de leerlingen van Bon Berger en de naaste omgeving. Tegelijkertijd kijken we uit naar een afzetmarkt voor onze produkten.

Financiële situatie:

Periode

Benaming

Uitgaven RwFr

Saldo (financiering)

 

 

 

18.711.000 rwfr
(17.820 €)

Eind februari-april

aanpassingswerken

6.500.000

 

maart

Oven + installatie

600.000

 

5-9 maart

Visa Dubaï (Lydie)

95.000

 

5-9 maart

Ticket Kigali-Dubaï-Kigali

410.875

 

5-9 maart

Verblijf Dubaï (Lydie)

289.775

 

5-9 maart

Makelaar

129.750

 

5-9 maart

Aankoop materiaal Dubaï + rekken & bureel

3.985.055

 

maart-april

Transport materiaal + dedouanering

1.494.320

 

totaal

 

13.504.775

 

 

 

Overdracht

5.206.225

10/05/2018

bakplaten

400.000

 

10/05/2018

Klein rek

100.000

 

10/05/2018

brandblusapparaat

20.000

 

31/05/2018

Electronische weegschaal

70.000

 

14/06/2018

Toog + kleine tafel

280.000

 

14/06/2018

Tafel in inox

250.000

 

totaal

 

1.120.000

 

 

 

Overdracht

4.086.225

Problemen/aandachtspunten : geen enkel probleem

Documenten in bijlage :  bewijsstukken (facturen) en foto’s

Top


Datum:                18/09/2018
 
Naam project:     Bakkerij Bon Berger Nyamata

Algemene status :

Dit rapport dekt de periode half-juni/half-september

Vooruitgang sedert vorig rapport:

In deze periode draaide de bakkerij tvv de leerlingen van Bon Berger en de omgeving van de school. Het aantal klanten evolueert in stijgende lijn.
Voor wat betreft administratie, hebben we de bevestiging van de sector Nyamata. Wij wachten nog op de samenwerkingsovereenkomst van het district.

Financiële status :

Saldo juni:   4.086.225 RwFr
Uitgaven:    5.212.148 RwFr
Inkomsten: 2.895.825 RwFr
Saldo:         1.295.627 RwFr    

N.B.: wij gaan een grote artisanale friteuse aankopen. Voor aankoop en installatie hiervan voorzien wij een budget van 347.000 RwFr.

Problemen:

Sommige winkels geven geen factuur. Wij missen dus voor + 480.000 RwFr  aan facturen. Daarnaast zijn er moeilijk leesbare facturen (slechte kwaliteit drukinkt). Wat dit betreft gaan we vanaf nu telkens een kopie maken.

De commercialisering van onze producten is moeilijk bij gebrek aan labels. We wachten nog steeds op het samenwerkingsakkoord van district Bugesera teneinde onze vereniging te laten registreren bij het Rwanda Governance Board. Als gevolg hiervan zijn onze externe leveringen beperkt.

Documenten in bijlage:

Facturen.

Top


Project 82 – Uitbreiding : Gasoven

Locatie:               Bon Berger, Nyamata

Duurtijd:              2 maanden

Aanvrager:          Lydie Mugeni voor vereniging Bon Berger 

Voorstelling van het project:

Aankoop van een gasoven + aanverwante kosten

Objectieven:

Het doel voor de bakkerij is om een oven te hebben die voldoet aan de normen vereist door het Rwanda Standards Board. Dit is zeer belangrijk omdat een gasoven veel beter is voor het milieu.

De gasoven zal tevens toelaten dat de bakkers nauwkeurige controles kunnen hebben i.v.m. de bak/gaartijd.

Begunstigden:

De totaliteit der leden van de vereniging Le Bon Berger-Nyamata

Budget:  12.500€

Benaming

Prijs

Gasoven

€ 8,000

Transport & dedouanering

€ 4,500

TOTAAL

€ 12.500

Risico’s:

Alle risico’s die een oven op gas kan hebben

Documenten in bijlage : (van zodra de oven is aangekocht)

- De aankoopfactuur
- De factuur van het transport en van de dedouanering

Top


Opvolging juni 2019

Datum:  01/06/2019
 
Naam project:  Project 82 - Bakkerij  Bon Berger, Nyamata

Algemene status:

Dit rapport dekt de periode van maart tot op heden.

Vorderingen sinds vorig status rapport:

-De aanbevelingsbrief van het BUGESERA district is aangekomen. 
De aanvraagprocedure voor het bekomen van een definitief certificaat van Rwanda Governance Board (RGB) is opgestart.

- De bakkerij is operationeel. In maart was dhr Ben Minnebo (België) op studiereis (1week). Hij werkte in de keuken/bakkerij en we merken dat onze bakkers veel bijleerden, vooral inzake cakes . We verwachten ook dhr Aimé Pype (België) om te helpen in ons bakkerij project.

-Aangezien de school veel kinderen van low-income families opvangt, vragen verscheidene ouders om hun kinderen ten laste te nemen. Gezien onze ontoereikende middelen, besloten we om slechts voor 13 leerlingen de helft van het schoolgeld voor onze rekening te nemen. Aldus werd er met inkomsten uit de bakkerij voor 660.500 RWF  minervals betaald in het 1ste kwartaal.

Problemen/knelpunten:

-Het door RGB afgegeven certificaat is nog niet verkregen.

-De verantwoordelijke (bakkerij) die we hadden, zei dat ze het geld was verloren en daardoor schulden maakte ten aanzien van sommige leveranciers. Zij bracht ons hiervan niet op de hoogte. Wij hebben haar dan ook onmiddellijk ontslagen en we hebben inmiddels iemand anders aangeworven!

Bijgevoegde documenten (foto’s, reçu’s,…):

Aanbevelingsbrief District, lijst minervals 3 scholieren

Top


Verslag bezoek bestuur Vleugels van Hoop november 2019

Datum:                  4 november 2019
 
Naam project:       Bon Berger - Nyamata – Bakkerij en opleidingen

Nr. project:           82

Algemene status:

Bij aankomst op de locatie blijkt dat de gebouwen voor de lagere school al gedeeltelijk voltooid zijn. Hier wordt duidelijk hard gewerkt.
Ook tijdens ons bezoek van ons project “de bakkerij” zien we de efficiëntie en degelijkheid primeren. We zagen de nieuwe oven, de kneedmachine, de kamer waar het deeg kan rijzen en nog meerdere toestellen die met onze centen aangekocht werden in werking, met als resultaat lekkere broodjes, koekjes, cakes en mooie feesttaarten. Kijken was al leuk maar proeven nog veel beter.
Sterk onder de indruk verlieten wij de bakkerij.

Vorderingen sinds vorig status rapport:

De professionele oven is geïnstalleerd en wordt zeer actief gebruikt

Problemen/knelpunten:

Om alle bakkerijproducten te verkopen wacht men nog op de officiële toelating om een of meerder winkeltjes in te richten.

Bijgevoegde documenten (foto’s, reçu’s,…):

Foto’s van het bezoek door het bestuur eind oktober 2019

Top


Fotos

Klik op de foto en bekijk het album

Top