Vleugels van Hoop

 
Vleugels van Hoop
 
Welkom - Wie zijn we? - Hoe helpen? - Projecten - Acties - Nieuwsbrief - Persnieuws - Contacteer ons - FAQ
 
 Nyangezi Congo 2022
Opvolging 2022
Fotoalbum


 

Steenbakkerij

Locatie:               Nyangezi, DRC

Duurtijd:             6 maanden

Aanvrager:          FURAHA SAKINA voor Association des Jeunes Pour la Paix et
                            l’Initiative de la Démocratie « AJPID » asbl

Voorstelling project:

De opdracht bestaat erin bakstenen te produceren om de werkloosheid te verminderen en het banditisme te bestrijden door inkomsten genererende activiteiten te creëren en de levensomstandigheden van de jongeren te verbeteren.
Het project heeft tevens tot doel de marktprijs te doen dalen door een grotere verkoop van bakstenen.

Objectieven:

- de gebakken stenen op de lokale markten verkopen,
- verlaging van de werkloosheid door het creëren van deze inkomens genererende
  activiteit,
- vermindering van banditisme en diefstal als gevolg van de jeugdwerkloosheid,
- verbetering van de levensomstandigheden,
- het opzetten van nieuwe inkomsten genererende activiteiten door de begunstigden
  dankzij de productie van bakstenen voor de bouwsector.

Begunstigden:

185 jongvolwassenen tussen 18 en 35 jaar.

Budget:

Totale financiering 6.590€ waarvan :
     Lokale bijdrage van AJPID:     1.440 €
     Fondsen van Vleugels van Hoop:  5.150 €

Risico’s:

- Er zijn geen risico's die de uitvoering van het project in de weg zouden kunnen staan,
  aangezien de grond die voor de bakstenen wordt gebruikt van goede kwaliteit is,
- de stenen worden gewaardeerd en zijn gewild,
- het project wordt gesteund door de directe begunstigden en de lokale autoriteiten in
  het kader van de bestrijding van de werkloosheid

Documenten in bijlage:

Gedetailleerde begroting en bankgegevens

Top


Opvolging

in opbouw

Top


Fotos

in opbouw

Top