Vleugels van Hoop

 
Vleugels van Hoop
 
Welkom - Wie zijn we? - Hoe helpen? - Projecten - Acties - Nieuwsbrief - Persnieuws - Contacteer ons - FAQ
 
 Nyangezi Congo 2022
Opvolging 2023
Fotoalbum


 

Steenbakkerij

Locatie:               Nyangezi, DRC

Duurtijd:             6 maanden

Aanvrager:          FURAHA SAKINA voor Association des Jeunes Pour la Paix et
                            l’Initiative de la Démocratie « AJPID » asbl

Voorstelling project:

De opdracht bestaat erin bakstenen te produceren om de werkloosheid te verminderen en het banditisme te bestrijden door inkomsten genererende activiteiten te creëren en de levensomstandigheden van de jongeren te verbeteren.
Het project heeft tevens tot doel de marktprijs te doen dalen door een grotere verkoop van bakstenen.

Objectieven:

- de gebakken stenen op de lokale markten verkopen,
- verlaging van de werkloosheid door het creëren van deze inkomens genererende
  activiteit,
- vermindering van banditisme en diefstal als gevolg van de jeugdwerkloosheid,
- verbetering van de levensomstandigheden,
- het opzetten van nieuwe inkomsten genererende activiteiten door de begunstigden
  dankzij de productie van bakstenen voor de bouwsector.

Begunstigden:

185 jongvolwassenen tussen 18 en 35 jaar.

Budget:

Totale financiering 6.590€ waarvan :
     Lokale bijdrage van AJPID:     1.440 €
     Fondsen van Vleugels van Hoop:  5.150 €

Risico’s:

- Er zijn geen risico's die de uitvoering van het project in de weg zouden kunnen staan,
  aangezien de grond die voor de bakstenen wordt gebruikt van goede kwaliteit is,
- de stenen worden gewaardeerd en zijn gewild,
- het project wordt gesteund door de directe begunstigden en de lokale autoriteiten in
  het kader van de bestrijding van de werkloosheid

Documenten in bijlage:

Gedetailleerde begroting en bankgegevens

Top


Opvolging

Datum:                       7 februari 2023
 
Naam project:           Steenbakkerij, Nyangezi, DRC

Algemene status:

Dit project beoogt de vervaardiging van bakstenen om de werkloosheid terug te dringen, het banditisme te bestrijden door inkomsten genererende activiteiten te creëren en de levensomstandigheden van de jongeren te verbeteren.
Dit project heeft ook tot doel om de marktprijs en de geldcirculatie door de verkoop van bakstenen te regulariseren.

Vorderingen sinds vorig status rapport:

Na ontvangst van de fondsen (november '22) heeft AJPID de volgende activiteiten uitgevoerd:
- aanwerving van 2 opleiders
- identificatie van de begunstigden
- voorbereiding van het terrein en aankoop van materialen voor de productie.

In december is de baksteenproductie gestart: voorbereiding van de modder, fabricage, drogen, opzetten van ovens voor het bakken, installatie van verwarmingselementen, aansteken van vuren voor de productie van gebakken bakstenen,….
Tijdens de eerste fase van 3 maanden werden er 320.000 bakstenen geproduceerd.
De kwaliteit wordt gewaardeerd op de markt en alles werd verkocht.
 
Dankzij de steun van Vleugels Van Hoop hebben we de werkloosheid van 185 jongeren in Nyangezi teruggedrongen en zullen hun levensomstandigheden met de voortzetting van dit project verbeteren.

Financiële status

5.150€ geïnvesteerd als volgt:
4 bakken brandhout, 50 mallen voor het maken van bakstenen, 100 jerrycans, 4 tanks, 50 overalls en 50 paar laarzen

Problemen/knelpunten:

Tijdens deze periode van 3 maanden hebben er zich geen problemen voorgedaan; het project loopt naar wens.

Andere begunstigden verzoeken om hun integratie in het project, waarop wij zouden willen reageren door de uitbreiding van project nr. 127 om andere begunstigden, op een andere locatie te helpen.
Wij solliciteren om uw steun voor het aanvaarden van dit project.

Bijgevoegde documenten (foto’s, reçu’s…):

Ontvangstbewijs en foto’s

Top


Fotos

Klik op de foto en bekijk het album

Top