Vleugels van Hoop

 
Vleugels van Hoop
 
Welkom - Wie zijn we? - Hoe helpen? - Projecten - Acties - Nieuwsbrief - Persnieuws - Contacteer ons - FAQ
 
 Soroti Oeganda 2019
Uitbreiding project
Bezoek oktober 2019
Fotoalbum bezoek oktober
Opvolging mei 2020
FotoalbumBouw van een slaapzaal voor dakloze jongens

Locatie:           Soroti – Oeganda                              

Looptijd:         6 maanden

Aanvrager:       James Alemu namens Hands for Children

Omschrijving van het project:

Vele kwetsbare jongens (wezen, daklozen, verlaten kinderen) leven op straat en komen zo terecht in de criminaliteit, drug gebruik, enz.…
Tevens stoppen veelal jongens uit plattelandsgebieden maar al te dikwijls met naar school gaan omdat er geen faciliteiten zijn voor hen in de nabijheid van de scholen. Daarom is het doel van dit project om een slaapzaal te bouwen waar deze kinderen terecht kunnen zodat ze van daaruit verder naar school kunnen gaan.

Doelstellingen:

Het project zal accommodatie faciliteiten bieden aan 50 jongens en hen zodoende in staat stellen om basis- en/of secundair onderwijs voort te zetten.

Begunstigden:

50 verlaten en verwaarloosde jongens/kinderen die op momenteel op straat leven.

Budget:

Het totale budget is 70.240.800 Oegandese Shillings, zijnde 17.560 €.

Risico’s:

  • Onvoldoende controle in het centrum: supervisie door vrijwilligers.
  • Ontoereikend onderhoud: we zullen ervoor zorgen dat herstellingen en onderhoud worden uitgevoerd wanneer nodig.

Bijgevoegde documenten:

Gedetailleerd budget.

Top


Uitbreiding van het project

Naam project:    Sanitair blok jongens – Hands4children

Project nr.:           100 - Uitbreiding

Locatie:               Okweta, Katine sub-county, Soroti distrikt, Oeganda

Looptijd:             2 maanden

Aanvrager:          James Alemu

Omschrijving van het project:

Na de opbouw van het gebouw voor de jongens is er nood aan een sanitair blok.

Doelstellingen:

Voorzien van sanitair (toiletten, wasruimte)

Begunstigden:

De directe begunstigden zijn de jongens die zullen verblijven in het opvangcentrum. Een kwetsbare groep van vooral wezen, straatkinderen, werkende kinderen en kinderen uit risicofamilies.

Budget:

16.833.500 Oegandese Shillings

Risico’s:

Geen

Bijgevoegde documenten:

Gedetailleerd budget

Top


Bezoek bestuur Vleugels van Hoop eind oktober 2019

Datum:                  29 oktober 2019
 
Naam project:       Hands4children – Slaapzaal jongens

Nr. project:           100

Algemene status:

  • De gebouwen zijn degelijk afgewerkt.
  • Het zonnepaneel is geplaatst.
  • Het sanitair blok van de meisjes is klaar, het sanitaire blok van de jongens moet nog verwezenlijkt worden.

Vorderingen sinds vorig status rapport:

Tijdens het bezoek van het bestuur aan het project op 28 oktober 2019 bezochten we de slaapzaal van de momenteel 17 jongens, welk snel zal uitgebreid worden met een sanitair blok

Financiële status:

De nodige fondsen voor het sanitair blok zijn gestort eind oktober.

Problemen/knelpunten:

Er is nood aan een klein gebouw als medisch centrum, als ook de middelen voor gezondheidszorg.

Bijgevoegde documenten (foto’s, reçu’s,…):

Foto’s van het bezoek door het bestuur eind oktober 2019

Klik hier

Top


Opvolging mei 2020

Datum:                 17 mei 2020
 
Naam project:       Sanitair blok jongens - Hands4Children

Project nr:             100 (uitbreiding)

Algemene status:

De bouw van het sanitair blok voor de jongens is bijna klaar. Nog uit te voeren zijn: de verfwerken, het plaatsen van de Sato toiletten en de deuren.

Vorderingen sinds vorig status rapport:

De abnormaal zware regenval van eind 2019 en in januari ‘20 veroorzaakte overstromingen alom. De graafwerken voor de septische tank werden daardoor zeer moeilijk en bovendien bijzonder gevaarlijk voor de gravers. Op een diepte van 6 meters, was de kans immers groot om bedolven te worden wanneer de wanden zouden instorten. Pogingen mislukten 2 maal omdat het grondwater veel te snel steeg... een verspilling van tijd en financiële middelen! Een nieuwe poging in februari was succesvol ondanks de aanhoudende regenbuien. Ditmaal verliepen de bouwwerken vlot.

Financiële status:

Het voorziene budget van 4.316 € (16.833.500 Oegandese Shillings) werd bijna volledig opgebruikt.

Problemen/knelpunten:

Door overstromingen liepen de graafwerken 3 maand vertraging op.

Bijgevoegde documenten (foto’s, reçu’s,…):

Foto’s

Top


Fotos

Klik op de foto en bekijk het album

Top