Vleugels van Hoop

 
Vleugels van Hoop
 
Welkom - Wie zijn we? - Hoe helpen? - Projecten - Acties - Nieuwsbrief - Persnieuws - Contacteer ons - FAQ
 
 Soroti Oeganda 2018
Opvolging augustus 2018
Opvolging december 2018
FotoalbumKweken van geiten

Locatie:           Katine, 29 km van Soroti stad, Oost-Oeganda

Looptijd:          6 maanden

Aanvrager:       James Alemu, coördinator, namens Hands for Children

Omschrijving van het project:

Geiten zijn snel opgroeiende, eenvoudig te kweken dieren die een lage kost en weinig zorgen vergen. Het project schenkt 40 geiten aan 40 kinderen, om thuis te verzorgen teneinde een inkomen te genereren en hen toe te laten naar school te gaan. Hands for Children steunt 200 wezen en kwetsbare kinderen. Door dit vermenigvuldigingsproject willen ze binnen de 2 jaar elk kind een geit geven. Er zal een stal gebouwd worden voor 10 geiten die zal fungeren als demonstratie site voor de begunstigden en de gemeenschap. Geiten worden gekweekt voor hun melk en vlees, de huid wordt gebruikt in stoffen, schoenen en matten.
De uitwerpselen en urine worden gebruikt als mest.

Doelstellingen:

 • Trainen van de begunstigden in het kweken van geiten
 • Geven van een geit als bron van inkomsten zodat de families schoolgelden, schoolbenodigdheden, uniformen, medicijnen, basisbehoeften… kunnen betalen
 • Ondervoeding bestrijden

Begunstigden:

 • 200 wezen en kwetsbare kinderen die opgenomen zijn in grote gezinnen
 • grote gezinnen die wat plaats hebben en een onderdak kunnen optrekken voor de geiten

Budget:  3.400 €

Omschrijving

Eenheidsprijs (Uganda Shillings)

Aantal

Totaal prijs(Uganda Shillings)

Geiten

178.000

45

8.010.000

Bokken

250.000

5

1.250.000

Medicatie

 

3 maand

   600.000

Stal

 

1

5.330.000

Totaal

 

 

15.190.000

Risico’s:

Er zijn geen risico’s verbonden aan het kweken van geiten. Bovendien zijn er geen religieuze taboes noch wat kweken, noch wat vleesconsumptie betreft.

Bijgevoegde documenten:

 • Introductie van Hands for Children
 • Gedetailleerd projectvoorstel en budgettering

Top


Opvolging

Datum:             18 augustus 2018
 
Naam project:  Project 85: Kweken van geiten

Algemene status:

Het project is zeer vlot opgestart en de implementatie is bijna volledig uitgevoerd. 46 kwetsbare kinderen en 1 weduwe met 6 wezen werden geselecteerd daar het aantal geiten beperkt was tot 50. Elk kind werd gevraagd de geit te gebruiken voor het fokken en vermenigvuldigen.
Toen de geiten aan de kinderen werden gegeven mochten ze er zelf één uitkiezen.

Vorderingen sinds vorig status rapport:

 1. Hands for children trainde 46 wezen en kwetsbare kinderen en hun families in het kweken en houden van geiten
 2. Aankoop en verdeling van 50 geiten naar 46 wezen in Katine, Soroti-district. 10 geiten zijn ondergebracht in een stal bij een weduwe met 6 kinderen, als demonstratie site
 3. Aankoop van medicijnen en behandelen van 50 geiten (vaccinatie en ontworming)

1 mannelijke geit moet nog aangekocht worden.

Financiële status:

Ongeveer 80% van de fondsen werden gebruikt tot op heden, voor de aankoop van de geiten, het bouwen van de stal, medicatie voor de geiten, enz. Er zijn nog een aantal zaken die moeten afgewerkt worden.

Problemen/knelpunten:

 1. Het overweldigend aantal kwetsbare kinderen in de omgeving van Katine - Soroti district in Oeganda
 2. Hoge aankoopprijs van de geiten.

Bijgevoegde documenten (foto’s, reçu’s,…):

Foto’s

Top


Datum:             4 december 2018
 
Naam project:  Project 85: Kweken van geiten

Algemene status:

Het project verloopt vlot. Alle geitjes die uitgedeeld werden zijn gezond. De kinderen houden van hun geiten. De kinderen die naar school gaan verzorgen hun geitje wanneer ze thuis zijn en geven ze een veilige plaats voor de nacht. Sommigen hebben met gras en riet een huisje gebouwd voor hun geitje.

Vorderingen sinds vorig status rapport:

 1. Over het algemeen is de gezondheid van de geiten OK; geen enkele is overleden. Ze werden ontwormd en de zieke geiten werden behandeld en reageren goed op de behandeling.
 2. De geiten worden behandeld als ze ziek zijn.
 3. Sommige geiten zijn zwanger en klaar om kleintjes te baren.
 4. The geiten bij de weduwe stellen het ook goed. Ze hebben een behandeling ondergaan tegen teken.

Financiële status:

Het projectbudget was 3.400 Euro’s. Alle fondsen zijn goed gebruikt en verantwoording werd verstuurd.

Problemen/knelpunten:

Het aantal begunstigden is zeer groot dus hadden we niet voldoende geiten voor elk kind binnen het project. We hebben meer geiten nodig, indien er extra financiële middelen zouden zijn.
Een behandeling tegen teken werd uitgevoerd.
Het is noodzakelijk om een kindercentrum te bouwen om de kinderen beter te kunnen ondersteunen.

Bijgevoegde documenten (foto’s, reçu’s,…):

Foto’s

Top


Fotos

Klik op de foto om het album te bekijken

Top