Vleugels van Hoop

 
Vleugels van Hoop
 
Welkom - Wie zijn we? - Hoe helpen? - Projecten - Acties - Nieuwsbrief - Persnieuws - Contacteer ons - FAQ
 
 
Soroti Oeganda 2019
Opvolging mei 2019
Uitbreiding project 2019
FotoalbumOpvangcentrum voor kinderen – Hands4children

Locatie:               Okweta, Katine sub-county, Soroti distrikt, Oeganda

Looptijd:             12 maanden

Aanvrager:          James Alemu

Omschrijving van het project:

De bedoeling van dit project is om kwetsbare kinderen en jongeren te verrijken met vaardigheden, kennis en het juiste gedrag/houding door opleiding, psychologische ondersteuning en het verdedigen van hun rechten op een duurzame ontwikkeling.

Hands4children wil de kinderen een vredige jeugd en de voordelen van kwalitatief onderwijs of technische opleidingen bezorgen; ze laten opgroeien tot een geweldvrije generatie, hen economische zekerheid bieden, vermijden van kind huwelijken en tienerzwangerschappen en hen toegang verlenen tot proper water, een goede gezondheidszorg en voeding.

De missie bestaat er in om een centrum op te zetten met een speeltuin, ruimtes voor technische opleidingen (snit & naad, schrijnwerkerij, ICT, bouw), een EHBO-ruimte en een slaapgedeelte voor meisjes.
Het centrum krijgt de naam ‘Joy Children Centre’.

Doelstellingen:

  • Het faciliteren van de ontwikkeling en het welzijn van kinderen/jongeren door opleiding in relevante vaardigheden en onderwijs.
  • Het verdedigen en promoten van de rechten van deze doelgroep.
  • Samenwerkingen met andere partners inzake activiteiten die hun welzijn bevorderen.
  • Daling van HIV en Aids bij zowel schoolgaande als niet schoolgaande doelgroep.
  • Creatie van betere levensomstandigheden voor arme, kwetsbare en kansarme kinderen.
  • Betere toegang tot gezondheidszorg en opleiding voor de kinderen.

Begunstigden:

De directe begunstigden zijn 450 ‘beroofde’ kinderen. Een kwetsbare groep van vooral wezen, straatkinderen, werkende kinderen, kinderen in risicofamilies (met HIV/AIDS gevaar, eenouder gezinnen, meisjes).

Budget:

17.525 €

Risico’s:

  • Te drukke, overvolle ruimtes en speelgebied
  • Onvoldoende controle: we zullen zorgen dat er steeds en voldoende vrijwilligers zijn om alle activiteiten en speeltijden te superviseren.
  • Tekort aan onderhoud, gebroken of kapotte uitrusting: we garanderen dat alles steeds onderhouden en hersteld wordt en dat er gecheckt wordt vóór elke ingebruikname.

Bijgevoegde documenten:

Gedetailleerd budget

Top


Opvolging

Datum:             20 mei 2019
 
Naam project:  Project 96: Opvangcentrum voor kinderen – Hands4children

Algemene status:

De opbouw van het opvangcentrum verliep vlot en is klaar.

Vorderingen sinds vorig status rapport:

Alle deuren, ramen en vloeren zijn geplaatst en het dak is klaar. Rest ons nog het opruimen van de site zodat het centrum klaar is voor ingebruikname.
Door hogere bouwkosten konden we het verven en de installatie van de zonnepanelen niet doen. Een bliksemafleider zou ook moeten voorzien worden.
De bouw van het sanitaire blok (project uitbreiding) zal voltooid worden in juni.

Financiële status:

De fondsen die werden overgemaakt voor de eerste fase werden volledig opgebruikt.

Problemen/knelpunten:

Naar het advies van een bouwingenieur werden de muren dikker gemaakt dan voorzien en werd een meer solide constructie van het dak uitgevoerd. Omwille van het kleine tekort aan fondsen (slechte wisselkoers) en de bijkomende bouwkosten hebben we nu fondsen te kort om het verven te voltooien en de zonne-energie installatie te doen.

Bijgevoegde documenten (foto’s, reçu’s,…):

Foto’s

Top


Uitbreiding project

Naam project:    Project 96: Uitbreiding – Sanitair blok meisjes – Hands4children

Locatie:               Okweta, Katine sub-county, Soroti distrikt, Oeganda

Looptijd:             2 maanden

Aanvrager:          James Alemu

Omschrijving van het project:

Na de opbouw van het gebouw voor de meisjes is er nood aan een sanitair blok.

Doelstellingen:

Voorzien van sanitair (toiletten, wasruimte) voor de meisjes

Begunstigden:

De directe begunstigden zijn de meisjes die zullen verblijven in het opvangcentrum. Een kwetsbare groep van vooral wezen, straatkinderen, werkende kinderen en kinderen uit risicofamilies.

Budget:

4.208 €

Risico’s:

Geen

Bijgevoegde documenten:

Gedetailleerd budget

Top


Fotos

Klik op de foto en bekijk het ganse album

Top