Vleugels van Hoop

 
Vleugels van Hoop
 
Welkom - Wie zijn we? - Hoe helpen? - Projecten - Acties - Nieuwsbrief - Persnieuws - Contacteer ons - FAQ
 
 
Tuku Tuku CRVO
Opvolging oktober 2023
FotoalbumTukuTuku driewielers voor transport

Locatie:               Kabale, Oeganda

Duurtijd:             3 maanden

Aanvrager:          Leonard Tumwesigye voor Children Rescue Voluntary Organisation (CRVO)

Voorstelling project:

Werkloosheid is een van de grootste uitdagingen voor kinderen, jongeren en voogden en treft huishoudens als er niets aan wordt gedaan.
Tukutuku/Tricycle transportproject, het meest effectieve en goedkoopste transportmiddel, is een economische activiteit die inkomsten genereert.
Dit project heeft tot doel jongeren aan te moedigen zichzelf te onderhouden door hen in staat te stellen praktische vaardigheden en ondernemersvaardigheden te ontwikkelen, zodat ze een klein bedrijf kunnen starten.
Hierdoor kunnen ze dagelijks, wekelijks of maandelijks een inkomen verdienen.
De kinderen (>16 jaar) krijgen een week lang een verkeersveiligheidstraining.
Dit project is zelfvoorzienend.

Objectieven:

- Werkgelegenheid creëren voor jongeren en andere leden van de gemeenschap en zorgen voor een stabiel inkomen.
- Het inkomen verbeteren om de verhoogde en verdubbelde prijzen van schoolbehoeften te verzachten.
- Toegang tot betaalbare transportmiddelen, zelfs voor moeilijk bereikbare gebieden.

Begunstigden:

- 40 jongeren, die elk 5 leden per gezin ondersteunen
- Geselecteerde leden van de gemeenschap

Budget: 7.195 € (27.344.250 USh)

Risico’s:

Weinig risico: er zal een comité worden opgericht om de uitvoering van het project en de voortdurende monitoring te waarborgen. Projectmedewerkers zullen hierbij technische ondersteuning bieden. De monitoring zal op regelmatige basis worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de gewenste doelstellingen worden bereikt.

Documenten in bijlage:

Budget

Top


Opvolging oktober 2023

Datum:                       23 oktober 2023
 
Naam project:           TukuTuku driewielers voor transport

Algemene status:

Het driewielerproject is een economische activiteit die inkomsten genereert om het gezinsinkomen op peil te houden.
Het is het goedkoopste middel dat voor de meeste mensen betaalbaar is in termen van transport. Het vervoeren van goederen is de hoofdactiviteit van de drie driewielers.

Vorderingen sinds vorig status rapport:

Sinds de start van dit project is het een van de leukste ondernemingen gebleken waarbij de begunstigden op zijn minst dagelijks, wekelijks en maandelijks een inkomen verdienen. De volwassen kinderen blijven genieten terwijl ze worden ingehuurd om goederen van de ene plaats naar de andere te vervoeren. Blijkbaar profiteren twee huishoudens van drie driewielers, omdat ze deze om beurten gebruiken, aangezien er maar heel weinig zijn.
Er is gestage vooruitgang geboekt bij het verbeteren van de sociaaleconomische status van de begunstigden, aangezien zij in hun levensonderhoud kunnen voorzien.
Sommige bewakers hebben ook een inkomen en kunnen dit gebruiken om de gestegen prijzen te compenseren die het leven nog steeds erg uitdagend maken. Gezien de slechte economie en de belastingen die op vrijwel elk product worden geheven, is het nodig dit project te versterken.

Financiële status:

Het budget van 7.195 € is gebruikt voor de aankoop van drie driewielers, brandstof en verzekering.

Problemen/knelpunten:

Ondanks de gestage en veelbelovende vooruitgang zijn er enkele uitdagingen:

- Gebrek aan voldoende driewielers in verhouding tot het groot aantal begunstigden.
- Vanwege de slechte economie wordt dit gezien als een belangrijk project waarop geen belastingen worden geïnd. Omdat er maar drie driewielers zijn, kan hun levensduur niet lang zijn omdat ze voortdurend onderweg zijn en niet aan de stijgende vraag kunnen voldoen.
- Verhoogde prijzen die van invloed zijn op het transport.
- Slechte wegen.

Bijgevoegde documenten (foto’s, reçu’s…):

Foto’s, facturen

Top


Fotos

Klik op de foto om het album te bekijken

Top