Vleugels van Hoop

 
Vleugels van Hoop
 
Welkom - Wie zijn we? - Hoe helpen? - Projecten - Acties - Nieuwsbrief - Persnieuws - Contacteer ons - FAQ
 
 


Uvira Congo 2022
Opvolging aug. 2022
Opvolging dec. 2022
Fotoalbum


 

Kippenkwekerij

Locatie :              Uvira, Provincie Zuid-Kivu, RD Congo.

Looptijd :             6 maanden

Aanvrager :         YAKOBO RUHENGEKA Delux - Association Communautaires pour le Developpement des Paysans, ACDP asbl.

Omschrijving van het project :

In Uvira zijn er veel slachtoffers van de natuurrampen van stortregens en het stijgende water van het Tanganyikameer. Het meeste pluimvee en kleinvee van de slachtoffers van de stad Uvira werd vernietigd door natuurrampen.
Met de aankoop van 140 kippen wil de vereniging ACDP bijdragen aan het verbeteren van de levensomstandigheden van 100 kwetsbare gezinnen.
De beoogde acties zijn onder meer de verdeling van kuikens en de verkoop van eieren, vleeskuikens of kuikens.
70% van de eierproductie zal worden verdeeld onder de begunstigden en 30% zal worden gebruikt voor de voeding van kippen, verzorging, productie van kuikens, vervanging van kippen die sterven of ouder worden. De eierproductie begint in de tweede maand, wat een totaal van 21.000 eieren oplevert gedurende 5 maanden.

Doelstellingen:

- Bijdragen aan het verbeteren van de levensomstandigheden van 100 kwetsbare huishoudens
- Ondervoeding bestrijden
- Kwetsbaarheid van de slachtoffers verminderen
- Verbetering van de sociaaleconomische levensomstandigheden van getroffen huishoudens
- Productie van 21.000 eieren over een periode van 5 maanden, vermenigvuldigen en verdelen van kippen en eieren onder de begunstigden.

Begunstigden:

a. Direct: 100 huishoudens getroffen door natuurrampen
b. Indirect: alle inwoners van de stad Uvira

Budget :

3237,15 Euro

Risico’s:

-

Bijgevoegde documenten:

Budget

Top


Opvolging

Datum:                 3 augustus 2022
 
Naam project:       Kippenkwekerij

Algemene status:

Het project, ter bestrijding van ondervoeding, werd zonder problemen uitgevoerd, alles werd gekocht zoals was voorzien: 110 kippen waarvan 100 legkippen en 10 hanen, veterinaire producten en materiaal.
De productiecapaciteit is 4200 eieren per maand. 70% is bestemd voor distributie aan de directe begunstigden en 30% zal gebruikt worden voor voeding, verzorging, productie van kuikens, vervanging van kippen die sterven of ouder worden. De eierproductie begon in de tweede maand van het project. De kuikens zullen verdeeld worden onder de meest kwetsbare gezinnen.

Vorderingen sinds vorig status rapport:

De projectactiviteiten verlopen normaal omdat het project wordt ondersteund door lokale autoriteiten en directe en indirecte begunstigden. Er moet worden opgemerkt dat de slachtoffers in erbarmelijke omstandigheden leven en velen van hen vragen om in het project te worden geïntegreerd.

Financiële status:

Het toegekende bedrag werd volledig besteed zoals voorzien in de begroting.

Problemen/knelpunten:

Tijdens een bijeenkomst van het lokale overlegkader voor humanitaire organisaties z(iekenhuis Uvira, Burgemeester) presenteerde de organisatie ACDP een kort overzicht van het project, dat werd gewaardeerd door de deelnemers. De vergadering bedankte de steunpartner van ACDP, Vleugels van Hoop en adviseerde ACDP om contact op te nemen met haar partner Vleugels van Hoop om een ​​verlenging aan te vragen om nieuwe begunstigden te kunnen recupereren.

Bijgevoegde documenten (foto’s, reçu’s…):

Facturen, contracten en foto’s

Top


Opvolging december 2022

Datum:                 11 december 2022
 
Naam project:       Kippenkwekerij

Algemene status:

Het project werd uitgevoerd in transparantie, eerlijkheid en vertrouwen door de vereniging ACDP asbl, de 100 begunstigden van het project werden goed bediend en hun gezondheidstoestand is verbeterd.

Vorderingen sinds vorig status rapport:

De kippen blijven de eieren produceren. De begunstigden krijgen regelmatig eieren zoals gepland in het project. Er is een verbetering van de gezondheidstoestand van de begunstigden van het project dankzij de dagelijkse distributie van eieren.
In februari 2023 wordt gestart met de productie van kuikens en verdeling onder de begunstigden.

Financiële status:

Het toegekende bedrag werd volledig besteed zoals voorzien in de begroting.

Problemen/knelpunten:

Met name de stad Uvira heeft verschillende gevallen van acute, matige, ernstige en chronische ondervoeding en de categorieën die het meest door deze ziekte worden getroffen, zijn degenen die zijn getroffen door natuurrampen, waaronder meer dan 9.000 huishoudens, binnenlandse ontheemden als gevolg van gewapende conflicten en gevangenen van wie de gezinnen de middelen niet hebben om hen van voedsel te voorzien en die ver van hun familie verwijderd zijn.

Bijgevoegde documenten (foto’s, reçu’s…):

Facturen, contracten en foto’s

Top


Fotos

Klik op de foto om het album te bekijken

Top