Vleugels van Hoop
Vleugels van Hoop
 
Welkom - Wie zijn we? - Hoe helpen? - Projecten - Acties - Nieuwsbrief - Persnieuws - Contacteer ons - FAQ
 
 

Binnen dit heel grote project
is het de wens van
'Vleugels van Hoop'
de inrichting van de slaapzaal
te sponsoren.

Detail project

slaapzaal

Shyorongi 2009
Bouw 2009
Opvolging van het project
OfficiŽle inhuldiging 2010
18 januari 2012
Foto's
Bezoek aan het project 2012

Mede gesteund door

logo oost vlaanderen

 

 

'Stella Matutina' - Shyorongi

Algemene voorstelling

I. IDENTIFICATIE SECUNDAIRE SCHOOL 'STELLA MATUTINA'

1.1. IDENTITTEIT VAN DE INSTELLING

'Stella Matutina' is een secundaire school voor meisjes, opgestart in 1988.
De school was niet actief van april 1994 tot oktober 2002.

1.2. WETTELIJK STATUUT

Gesubsidieerde vrije instelling

1.3. BONDIGE BESCHRIJVING & ACTIVITEITEN

De school werd opgestart in 1988 met 84 leerlingen, enkel meisjes verdeeld over 2 klassen (technische graad).
In september 1991 opende de school de afdeling lager onderwijs. In april ’94, waren er 315 leerlingen in het eerste tot zesde jaar middelbaar technisch en in het eerste tot derde jaar lager onderwijs.
In 1994 werden de gebouwen grotendeels vernield en de uitrusting ontvreemd.
De Afrikaanse Bank voor Ontwikkeling heeft de school in ere hersteld en opnieuw uitgerust
(2001-2003).
De heropening vond plaats op 7 oktober 2002 met 171 leerlingen verspreid in 4 klassen,
eerste jaar gemeenschapsonderwijs.

Momenteel zijn er 12 klassen :

2008                    

Niveau

Iste Gemeen
schappelijk

2de Gem. 3de Gem. 4de A
bio
chemie
4de B
bio
chemie
5de
Infor
matica
6de
Infor
matica
5de
bio
chemie
6de
bio
chemie
T
O
T
A
A
L
Aantal
klassen
1 3 2 1 1 1 1 1 1 12
Leerlingen 47 117 63 45 40 22 26 40 37 437

Het plan was om in 2008 het aantal leerlingen op te voeren tot 520, bij gebrek aan slaapplaatsen blijft men hangen bij 437. Doel is aan Rwandese meisjes een wetenschappelijke opleiding te bieden teneinde hen in staat te stellen hun kennis en bekwaamheden te vervolmaken wat niet alleen hun eigen ontplooiing ten goede komt maar ook de verdere opbouw van het ganse land. Bovenop het opgelegde lessenpakket zijn de leerlingen opverschillende gebieden actief : sportief (volleybal, basketbal), cultureel (ballet, theater), sociaal (antiaids vereniging), in de jeugdbeweging en actiegroepen (gidsen, rode kruis, zangkoor). De leerlingen worden bijgestaan door een ploeg van 5 administratieve medewerkers, 18 leerkrachten en 13 personen ondersteunend personeel.

1.4. BETITELING PROJECT

Constructie en uitrusting van een slaapzaal voor 200 leerlingen.

plan slaapzaal

1.5. ADRES & LOCATIE

Secundaire school 'Stella Matutina' : Noord Provincie, District Rulindo, Sector Shyorongi,
cel Bugaragara. Naast de weg Kigali-Ruhengeri op 18 km van centrum Kigali stad en
op 13 km van de Nyabugogo-brug.

II. BESCRIJVING PROJECT

2.1. BESCHRIJVING & ANALYSE

'Stella Matuttina', Shyorongi kampt met een enorm logementprobleem.
Begin 1994 plande de directie de bouw van een slaapzaal, de uitvoering kwam er niet met als gevolg : de meeste leerlingen sliepen in klaslokalen, anderen in een parochiezaal te Shyorongi.
Bij de heropbouw in 2001-2003 deed de Afrikaanse Bank voor Ontwikkeling niets aan het logementprobleem. Het was in december 2003 dat hieraan werd verholpen dankzij de aangeboden hulp van een Duitse vereniging.
Er is nu onderdak voor 270 leerlingen, de andere meisjes worden ondergebracht in nieuwe klaslokalen die voor dit doel zullen ingezet worden naargelang de vraag stijgt.
Dit schooljaar, studeren de leerlingen in 12 lokalen. Voor de komende schooljaren zijn
er geen vrije lokalen meer.
Dit wil zeggen dat indien er geen financiering komt voor de bouw van een slaapzaal, het onmogelijk zal zijn het effectief te verhogen en de opstart van de afdeling wetenschappen-wiskunde, voorzien voor schooljaar 2009, eveneens niet kan doorgaan.
Met de steun van de provincie Oost-Vlaanderen in 2004 werd een deel van de
schoolomheining aan de straatzijde opgetrokken, het zwaar beschadigde logement voor de leerkrachten hersteld en 45 stapelbedden (voor 90 leerlingen) aangekocht.

OBJECTIEVEN & TE VERWACHTEN RESULTAAT

Algemeen

Dit project wil bijdragen om een oplossing te bieden aan het logementprobleem van de meisjes/leerlingen afkomstig uit alle provincies van het land die omwille van hun armoede geen buitenschools onderdak kunnen vinden.

Specifiek

· Waken over de veiligheid en gezondheid van deze Rwandese jonge meisjes.
· Aan een grote groep meisjes de kans bieden hun secundaire studies af te werken.
· Hulp bieden aan behoeftige ouders door aan hun dochters onderdak te bieden in het internaat.
· Bijdragen tot het positieve imago van de school in de naaste omgeving.
· Aan de internen faciliteiten bieden om hun slaagkansen te verhogen.

Te verwachten resultaten

· Bouw van een slaapzaal met stapelbedden voor +/- 200 leerlingen.
· Vrijmaken van klaslokalen teneinde nieuwe leerlingen te kunnen opvangen.
· Veiligheid voor de leerlingen dankzij het verblijf in internaat.
· Betere slaagkansen van de leerlingen dankzij gunstiger omstandigheden.
· Betere deelname aan naschoolse activiteiten door logement binnen de schoolmuren.

2.3. LOOPTIJD VAN HET PROJECT

Een jaar te rekenen vanaf de datum van het bekomen van de financiële steun.

2.4. PARTNERS IN HET PROJECT

Partners zijn de leerlingen en de administratie van de Secundaire school 'Stella Matutina' Shyorongi.
'Vleugels van Hoop' voor de sponsoring van de uitrusting van de slaapzalen.

2.5. BEGUNSTIGDEN

2.5.1. Leerlingen

Het leerlingenaantal steeg van 171 in 2002 geleidelijk naar 438 in 2008.

2.5.2. Personeel: 34
2.5.3. Totaal:

Schooljaar Aantal klassen Leerlingen Administratief
Personeel
Onderwijzend
Personeel
Ondersteunend
Personeel
2008 11 438 5 16 13


Top

'Vleugels van Hoop' wenst de uitrusting te verwezenlijken:

PROJECT SLAAPZAAL voor de leerlingen van de middelbare school
‘STELLA MATUTINA’ Shyorongi.


Voorlopige offerte UITRUSTING
200 internen en 320 externen

 

 

Aantal

Prijs per eenheid

TOTAAL

Euro

 

200 internen

 

 

 

 

1

Kasten

200

40.000

8.000.000

10.810,81

2

Stapelbedden

100

135.000

13.500.000

18.243,24

3

Matrassen

200

13.000

2.600.000

3.513,51

4

Matrasbeschermers

200

1.000

200.000

270,27

5

Dekens

200

6.000

1.200.000

1.621,62

6

Hoofdkussens

200

1.000

200.000

270,27

7

Overtrekken hoofdkussens

200

500

100.000

135,14

8

Onderlakens

200

1.000

200.000

270,27

9

Lakens

200

        4.000

800.000

1.081,08

10

Slaapkleren

200

1.000

200.000

270,27

11

Handdoek (groot)

200

2.000

400.000

540,54

12

Handdoek (klein)

200

1.000

200.000

270,27

13

Washandjes

200

200

40.000

54,05

14

Teenslippers

200

1.500

300.000

405,41

15

Hemdjes (5 per leerling)

1.000

500

500.000

675,68

16

Slipjes (5 per leerling)

1.000

300

300.000

405,41

 

 

 

 

 

 

 

200 internen + 320 externen

 

 

 

 

1

Toiletzak

520

500

260.000

351,35

2

Borstel/kam

520

200

104.000

140,54

3

Zeep

520

200

104.000

140,54

4

Bekertje

520

100

52.000

70,27

5

Tandenborstel

520

100

52.000

70,27

6

Tandpasta

520

300

156.000

210,81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAAL

 

 

29.468.000

39.821,62

We zeggen:

negen en twintig miljoen vierhonderd achtenzestig duizend Rwandese Franken
zijnde ongeveer 40.000 € (naargelang de schommelingen van de wisselkoers)

Datum en stempel  ‘Stella Matutina’
Shyorongi, le 10/11/2008
Handtekening directie school

Top


Bouw van de slaapzaal gedurende 2009

Shyorongi 2009 Shyorongi 2009

Shyorongi 2009Shyorongi 2009


Opvolging Project: Slaapzaaluitrusting Shyorongi – Rwanda – 21 december 2009

Enkel vloerbedekking en plafond ontbreken nog in de nieuwe slaapzaal.
De bestelling van stapelbedden, matrassen en dekens werd geplaatst door Zr. Christine.
Dus van zodra de bouw af is kan de inrichting, gesponsord door ‘Vleugels van Hoop’, beginnen. De tot op heden als slaapzaal gebruikte klassen kunnen dan opnieuw als opleidingslokaal in dienst genomen worden, met een uitbreiding van het leerlingenaantal als gevolg.

Februari 2010.

Factuur voor de aankoop van stapelbedden en een foto van een afgewerkt en geschilderd deel van de slaapzalen werden ons doorgestuurd.

Shyorongi werken   Shyorongi afgewerkt

18 januari 2012

Woensdag 18.01.’12: bezoeken we de school waar we in 2009 de inrichting van de slaapzaal steunden. We kregen dit reeds op foto te zien, maar nu waren de leerlingen aanwezig en die dansten en zongen er op los.

Een aanvraag voor een extra slaapzaal werd ons overhandigd. De school is zeer gegeerd in de regio en de inschrijvingen laten niet op zich wachten. We hopen in de toekomst ook hier weer hulp te kunnen bieden.

Meer foto's van het bezoek, klik hier.....

Top


Foto's

Nieuwbouw slaapzaal en een van de huidige klaslokalen gebruikt als slaapzaal.

C:\Users\Dominique\Pictures\Nieuwsbrief foto's januari 2010\DSC04743 [800x600] [640x480].jpg      

Ondertekening van het samenwerkingsakkoord door zuster Christine en Bernadette Verhoye.

Shyorongi Shyorongi


Officiële inhuldiging 2010.

Op 18.06.2010 had de officiële inhuldiging plaats van de slaaplokalen en bijhorend sanitair.
Zie hieronder de mail van Zuster Christine die ook onderstaande foto doorstuurde.

'Vrijdag, 18.06.2010 vanaf 17u, verzamelde de ganse gemeenschap, zijnde de leerlingen, de zusters, de leerkrachten, keukenpersoneel en priesters van de parochie, in de secundaire school 'Stella Matutina' voor de officiële opening van de nieuwe slaapzaal die we 'De Heilige Voorzienigheid' zullen noemen.

Deze slaapzaal kan 175 leerlingen opvangen. De stapelbedden, nachtkastjes, matrassen en bedspreien voor elkeen.

Om deze kinderen in moeilijkheden goed te omringen heeft de vereniging 'Vleugels van Hoop' het beste van zichzelf gegeven opdat alle kinderen matrassen, dekens, nachtkastjes aan te bieden.
Spijtig genoeg niet voor iedereen en we hopen dat 'Vleugels van Hoop' ons, zomogelijk, kan helpen voor de rest.

De eigenlijke bouw van deze slaapzaal werd gesponsord door Volens Brakel met de hulp van zuster Germaine.

Alle personen die het woord namen hebben hogervernoemde personen uitdrukkelijk bedankt voor hun groot hart en hun giften voor het welzijn van de armen, voor deze grootse aktie en voor hetgeen ze verder zullen steunen.

De feestelijkheden werden voltooid met de zegening van het gebouw, met dans en gezangen van de leerlingen en hun leerkrachten.

Nogmaals bedankt en dat God u en allen die met u samenwerken zegene.

Hartelijke groeten aan alle leden.

Zuster Christine

Zin in meer foto's Klik hier

Top