Vleugels van Hoop

 
Vleugels van Hoop
 
Welkom - Wie zijn we? - Hoe helpen? - Projecten - Acties - Nieuwsbrief - Persnieuws - Contacteer ons - FAQ
 
 


TIC
TIC 2008

TIC Burundi 2008
Opvolging van het project
Financieel verslag
Meer foto's

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIC 2009

 

 

 

ACTIVITEITENRAPPORT  VAN DE VERENIGING TIC* AAN DE HORIZON


      Michel-Ange César NDAGIJIMANA,
voorzitter NEW HORIZONS 4 Juli 2008

1. INLEIDING

Op 14 april, ontstond een vereniging voor de leerlingen van het klein seminarie van Kanyosha. Deze club kreeg de naam TIC (*TIC: Technologie, Informatica, Communicatie). aan de Horizon en werd in het leven geroepen om de realisatie van het project LABORATORIUM VOOR DE VORMING VAN JONGEREN IN TIC mogelijk te maken.

Dit is een project van de vereniging 'NEW HORIZONS' gefinancierd door 'VLEUGELS VAN HOOP', een organisatie van Belgische origine. 'New Horizons' is hen hiervoor enorm dankbaar en hoopt grotere projecten te kunnen verwezenlijken met de steun van 'Vleugels van Hoop'.
Voornaamste doel van TIC aan de Horizon bestaat er in de leerlingen van het klein seminarie  te introduceren in de informaticawereld door hen in contact te brengen met deze technologieën.
In ieder geval, aangezien deze materie praktisch geen grenzen kent, werd er besloten om zich in een eerste fase te beperken tot het informatica domein.  De leiding van de club is in handen van een comité gevormd door de leerlingen zelf. De lessen worden georganiseerd door de leden van  'New Horizons', zoals afgesproken in het samenwerkingsakkoord opgemaakt tussen enerzijds het klein seminarie en anderzijds 'New Horizons'.

2. REALISATIES

Opening van de club had plaats in de loop van het 3de trimester.
De activiteiten namen een start na de openingsceremonie in aanwezigheid van enerzijds de Rector van het klein seminarie van Kanyosha en anderzijds de profs van hetzelfde instituut. De leerlingen hadden massaal gereageerd op de oproep om deel te nemen aan de clubactiviteiten. Zij bevestigen enorm gelukkig te zijn met dit -sedert lang verwacht initiatief- vanwege het seminarie.
Volgende thema’s stonden op de agenda :

 1. Algemene inleiding in de TIC notulering
 2. Inleiding tot de informatica
 3. De onderdelen van een PC
 4. Gebruik van windows XP

Door onvoorziene omstandigheden zag de club zich verplicht sommige voorstellingen te annuleren. Er waren 6 voorstellingen voorzien, slechts 3 vonden er plaats.
De themas die aan bod kwamen  :

 • Algemene inleiding in de TIC notulering
 • Inleiding tot de informatica
 • De onderdelen van een PC

3. PROBLEMEN

De stroomonderbrekingen zorgden vanaf dag 1 voor oponthoud. Gelukkig kon men op de openingsceremonie rekenen op een electrogroep van het klein seminarie, voordeel dat ons niet  te beurt viel bij de volgende workshops.
Tweede probleem was de gehuurde numerieke videoprojector. Die moest telkenmale opgehaald en teruggebracht worden met alle risico’s op beschadiging. Aanzienlijke vertragingen waren eveneens te wijten aan al deze verplaatsingen.
We mogen eveneens niet nalaten te melden dat het gebrek aan degelijke opleiders een aanzienlijk probleem vormt. Slechts twee leden van de vereniging zijn in staat om dergelijke opleidingen te animeren. Komt hier nog bij dat deze mensen niet ten allen tijde beschikbaar zijn.
Wat  de volgende sessies betreft, stelt het gebrek aan PC’s een bijkomend probleem temeer omdat praktische oefeningen zich opdringen.

4. AANBEVELINGEN

Uit wat voorafgaat dringen volgende zaken zich op  :

 1. Aankoop van een numerieke video-projector
 2. Aankoop van  een électrogene-groep
 3. Opleiding der lesgevers
 4. Aankoop PC’s

  FINANCIEEL RAPPORT

Rubriek

Eenheid

Aantal

Totaalprijs BuFr

Huur videoprojector

15.000/dag

4

60.000

Lesgevers

40.000

2

80.000

Coördinatie activiteiten

 

 

40.000

Totaal

 

 

180.000

Top


Opvolging van het project

PETIT SEMINAIRE DE KANYOSHA
CLUB TIC A L’HORIZON
B.P.1387 BUJUMBURA

                                JAARLIJKS VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN

De club « TIC à l'horizon » werd opgericht op 14 april 2008. Hij heeft tot doel de leerlingen van het Klein Seminarie van Kanyosha te laten delen in de wereld van TIC en hun een contact toe te laten met de mogelijkheden van de technologie. Voor de vereniging 'New Horizons' is het een kans om de noden te bestuderen, materialen en werkwijze, nodig voor d opleiding van de jongeren op het gebied van de materie van TIC. Daar het gebied zeer uitgebreid is, werd nodig geacht, zich in eerste instantie tot het beperken tot het domein van de informatica.

De club werdt geleid door een comité gevormd door de leerlingen. De opleidingen niettegenstaande worden gegeven door de leden van de vereniging 'New Horizons', zoals overeengekomen in een akkoord tussen het Klein Seminarie en de vereniging 'New Horizons'.

Evaluatie van de bekomen resultaten.

            Er werd overeengekomen dat elk lid van de club, op het einde van een opleidingsjaar, bekwaam zou zijn de verschillende delen van een computer te benoemen en hun werking uit te leggen, te weten wat software is en de verschillende types van de meest gebruikte software te kennen.

            Na een jaar konden de leden zich gelukwensen met de gezette stap. Ze bevestigden te hebben genoten van de ingerichte cursussen gedurende het ganse jaar.

            De lesgevers hebben een evaluatie voorzien van de opgedane kennis. Deze evaluatie bestond erin de leerlingen een voordracht te laten geven over de verschillende onderwerpen op het gebied van TIC. Het reeds naar voor gebrachte onderwerpis 'De rol van TIC in het sociale en economische leven van een land' gebracht door leerlingen van het laatste jaar.
De thesissen waren met zorg voorbereid hetgeen een bewijs is van de interesse van de jongeren voor TIC. De thesissen en het daaropvolgend debat bewees dat het geven van dergelijke lessen heel nuttig is.

Daarentegen werd opgemerkt dat het ontbreken van 'toegankelijke' computers een groot minpunt is. Om deze reden vragen we, met aandrang, personen die zich om de ontwikkeling van deze jongeren bekommeren, sponsors die de aankoop van computers voor de leerlingen van het Klein Seminarie van Kanyosha willen bekostigen.

           We bedanken allen die aan het welslagen van de activiteiten hebben meegewerkt.

Bujumbura, le 01/08/2009

                                                                          Voor de vereniging NEW HORIZONS
                                                                       Voorzitter NDAGIJIMANA Michel-Ange César
                                                                                            

Top


Financieel verslag.

                    FINANCIEEL VERSLAG VAN HET PROJET « TIC A L’HORIZON »
EERSTE TRIMESTRE 2008-2009 (September-december 2008)

Deze periode omvatte algemene begrippen over de computer, notities van software en netmogelijkheden.

RUBRIEK

EENHEIDSPRIJS

AANTAL

TOTALE PRIJS

Huur videoprojector

15.000/dag

4

60.000

Lesgevers

40.000/lesgever

2

80.000

Coördinatie van de activiteiten

-

-

40.000

Totaal

 

 

180.000

TWEEDE TRIMESTER 2008-2009 (Januari-april 2009)
Tijdens het tweede trimester waren er weinig activiteiten aangezien dan de interscolaire en interklassikale tornooien plaatsvindenen de activiteiten dus opgeschort moesten worden. Deze periode heeft toegelaten de opgedane kennis te evalueren en te plannen.

RUBRIEK

EENHEIDSPRIJS

HOEVEELHEID

TOTALE PRIJS

Huur videoprojector

15.000/dag

0

0

Lesgevers

40.000/lesgever

0

0

Coördinatie van de activiteiten

-

-

20.000

Totaal

 

 

20.000

 
DERDE TRIMESTER 2008-2009 (April-juni 2009)
Periode van de thesissen en debat

RUBRIEK

EENHEIDSPRIJS

HOEVEELHEID

TOTALE PRIJS

Huur videoprojector

15.000/dag

1

15.000

Lesgevers

20.000/lesgever

2

40.000

Coördinatie van de activiteiten

-

-

15.000

Totaal

 

 

70.000

Steun van VLEUGELS VAN HOOP : 200€ = 360.000fbu
Totaal van de uitgaven = 270.000 BuFr
Saldo van het project : 90.000 BuFr


Top

Terug naar de projecten