Vleugels van Hoop

 
Vleugels van Hoop
 
Welkom - Wie zijn we? - Hoe helpen? - Projecten - Acties - Nieuwsbrief - Persnieuws - Contacteer ons - FAQ
 
 


hotel
Huishoudkunde 2008

Project Huishoudkunde 2008
Opvolging van het project

Uitbreiding project

Stand december 2009
Bezoek in januari 2012

 

 

 


SOCIO-CULTUREEL CENTRUM TWESE HAMWE

SECTOR KACYIRU, KIGALI-RWANDA

VORMINGSPROJECT

Benaming

Huishoudkunde

Rechtvaardiging

Het objectief van Twese Hamwe, ongeschoolde jongeren omkaderen, brengt ons er toe hen deze professionele vorming aan te bieden. De alfabetisering en de cursus snit & naad kwamen reeds eerder aan bod.

Nà 6 jaar ervaring op het terrein stellen we vast dat het volgen van een jaar alfabetisering in het centrum,  leergierigheid en de wens om een beroep aan te leren aanwakkert bij de jongeren.  Een jonge man (26 jaar) begon er zelfs aan in 2OO6. 

Het socio-cultureel centrum Twese Hamwe wenst om in 2OO7 een vorming huishoudkunde op te starten. Er is grote nood aan goed opgeleid personeel : hotels, huisgezinnen, wijkrestaurants en snacks zijn vragende partij. Hierbij denken we eveneens aan het nationaal programma ter promotie van het toerisme in het ganse land.

Begunstigden

Jaar I van de vorming (effectief 12 mnd.) zal uit 2 teams bestaan :

a) ploeg  van 20 jongeren in de voormiddag
b) ploeg  van 20 jongeren in de namiddag

Deze werkwijze laat aan kinderen toe, die overleven door het uitvoeren van kleine dagelijkse taken, een beroep aan te leren.

Programma

Deel 1 (duurtijd 5maand.)

Op peil brengen lezen, schrijven & rekenen
Notie hygiëne (voeding)
Wasserij/linnen

Deel 2  (duurtijd 7maand.)

Cursus  restauratie
Praktijk: het centrum voorziet een klein restaurant  (2O couverts)
1 maand stage

hotel1hotel3

TOP


Rapport  1ste Trimester:

Start cursus Januari  2OO8.

21 Jongeren met # opleidingsniveau volgen dagelijks les van 8 tot 13u3O.
Inhaallessen (rekenen, Engels & Frans) werden voorzien.

Lessenpakket bestaat uit:

Noties boekhouding  1 u/week
Restaurant technieken  2 u/week
Frans  4 u/week
Engels  4 u/week
Patisserie 2 u/week
Onthaal  1 u/week
Etiquette  2 u/week
Wasserij/linnen 1 u/week
Praktijk 12 u/week

Besteding  8.294 € (6.246.8OO RwFr) gift van  CSA/Alimentatie & Services:

Dit bedrag liet ons toe te starten met de vorming.

In orde van belangrijkheid ging onze voorkeur uit naar :
Keuken met opslagruimte  3.25O.OOO RwFr
Aanrecht (toog)  375.900 RwFr
Gereedschap restaurant & keuken (zie bijlage)  2.634.OOO RwFr

TOTAAL  = 6.259.OOO RwFr

Werking:

Het Centrum neemt de allerarmsten ten laste, zij genieten gratis onderwijs. De anderen dragen een kleine som ad 15.OOO RwFr (18,00€) bij. Dit bedrag wordt gebruikt om de lesgever te vergoeden en ter betaling van enkele ingrediënten nodig voor de praktijklessen .

Besluit:

Het centrum zet zich ten volle in zodat haar weldoeners fier mogen zijn op de behaalde resultaten.

We maken van de gelegenheid gebruik om hen uit te nodigen in Kigali, zodat ze zelf kunnen zien wat we met hun giften realiseren.

Onze dank is oprecht en we hopen dat we op hen mogen blijven steunen. Een ding staat als een paal boven water, dankzij onze weldoeners bestaat voor deze jongeren het geloof in hun eigen toekomst.

Het  Socio-Cultureel  Centrum Twese Hamwe is op zoek naar financiering
voor de volledige uitrusting van dit project ad  12.478.OOO RwFr (17.827€)

VORMINGSPROJET  HUISHOUDKUNDE  & HOTELERIE

Apparaten & uitrusting

Koelkast, diepvries, kookvuren,…                                                     8.25O €

Meubelen & huisraad

Tafels, stoelen, vaatwerk, opbergkasten,…                                        5.782 €

Gereedschap (bereiding/koken)

Kookpotten, pannen, messen, slakommen, vleesplanken,…                  2.O74 €

Gereedschap (opdienen)

Vaatwerk, borden, glazen, kommen, …                                              1.O69 €

Aanpassingen water & electriciteit

Werkuren, divers materiaal, …                                                               652 €

INVENTARIS  VAN  19/1/08 (Sectie huishoudkunde)

01. Houtskoolvuur

4

   14. Kurkentrekker

5

02. Grill

1

   15. Tassen & ondertassen

15

03. Snijmessen

2

   16. Oven

1

04. Mengkom

5

   17. Frigo

1

05. Opdienbladen

3

   18. Woordenboek Engels

1

06. Kookpotten

5

   19. Soordenboek Frans

1

07. Vorken

12

   2O. Boeken Engels

2

08. Lepels

12

   21. Boeken Frans

2

09. Kleine lepels

8

   22. Kookboeken

4

1O. Pollepels

3

   23. Stoelen

16

11. Schuimspaan

3

   24. Tafels

4

12. Borden

24

   25. Afwaskom

2

13. Sauspotten

5

   26. Doosopener

2


Augustus 2008.

'Vleugels van Hoop' beslist het bedrag voor het Gereedschap: opdienen te steunen, zijnde:

Vaatwerk, borden, glazen, kommen, …                                               1.O69 €

Opvolging project ‘Huishoudkunde’ in ‘Twese Hamwe 2008’

Via een schrijven van Evariste, één van de verantwoordelijken voor het project, vernamen we:

Beste ‘Vleugels van Hoop’

Nogmaals dank voor de gift van 1069 euro ontvangen van Uw organisatie
 ‘Vleugels van Hoop’

Zoals U weet, naast de projecten : microkredieten, alphabetisatie, snit en naad, groene brigades en ‘het mooier maken’ van de site, onderneemt ‘Twese Hamwe’ ook een professionele vorming in ‘Huishoudkunde’, sector ‘Horeca’. Meer dan 23 jongeren volgden de opleiding.

Zonder giften zou dit alles niet mogelijk zijn.

We verdeelden Uw hulp van 1069€ (-1000 euro nà de taksen) als volgt:

1. Graven van een geul van 70m waarin de leidingen werden gelegd om het water buiten en binnen in de keuken te brengen.
2. Plaatsing van rekken in de keuken en onder de werktafels.
3. Plaatsing van elektriciteit en lampen binnen en buiten.

Factuur van de werken:

52700+69500+122200+98500+72500=415400 FrRw
De resterende 274.600 RwFr zullen dienen om keukengereedschap aan te kopen zoals afgesproken.
Getekend :   Evariste

Top


Project: Huishoudkunde 2008 ‘Twese Hamwe’ Rwanda – Kigali

Stand december 2009

Alle cursisten die deze opleiding hebben gevolgd, vonden onmiddellijk een job in de horeca (regio Kigali). Het is een trotse  Bernadette Umurerwa (staand 3de van rechts) verantwoordelijke van het centrum, die ons de foto’s toont t.g.v. de uitreiking der diploma’s.

 C:\Users\Dominique\Pictures\Nieuwsbrief foto's januari 2010\P1030185 [640x480].JPG

Tevens werd de keukenhoek voor de opleiding uitgebreid met een gasfornuis en in de feestzaal zijn bergkasten geplaatst voor o.a. glazen, borden, bestek, enz…

Meer foto's ... Klik hier

C:\Users\Dominique\Pictures\Nieuwsbrief foto's januari 2010\DSC04687 [800x600] [640x480].jpg    C:\Users\Dominique\Pictures\Nieuwsbrief foto's januari 2010\DSC04680 [800x600] [640x480].jpg   

Rapport 2009 - Actieplan 2010

Vorming

De opleiding Huishoudkunde  telde 20 inschrijvingen, hiervan behaalden 17 leerlingen hun certificaat. We konden onze aandacht spitsen op praktijklessen (koken, strijken, wassen, …) en dit dankzij de steun die we kregen (3de trimester  2008) van de  vzw 'Vleugels van Hoop'.

BESLUIT

Dankzij  al onze weldoeners, konden we in 2009, 25 certificaten uitreiken aan jongeren tussen 16 en 25 jaar (afdeling snit & naad en afdeling huishoudkunde).
Deze jongeren zullen, net als de vorige groep, onmiddellijk na hun stage aangeworven worden (we hebben het hier over diegenen met een diploma huishoudkunde).Wij hernieuwen onze dankbetuiging aan alle personen en instellingen die ons hielpen om deze objectieven te bereiken.

ACTIEPLAN 2010

Voorziene Activiteiten HUISHOUDKUNDE

We werken op dezelfde manier  van vorig jaar, t.t.z.  om de twee maanden is er een opvolging, een controle  door een « jury ». Deze werkwijze bestaat er in om acht tot tien personen uit te nodigen. De leerlingen staan in voor de bereiding, het onthaal en de bediening. Na afloop van de maaltijd geeft de “jury” een quotering.
Deze oefening zorgt ervoor dat de kinderen  ‘het noorden niet verliezen’ bij de aanvang van hun stages.

Top

Terug naar projectenarchief