Vleugels van Hoop

 
Vleugels van Hoop
 
Welkom - Wie zijn we? - Hoe helpen? - Projecten - Acties - Nieuwsbrief - Persnieuws - Contacteer ons - FAQ
 
 


patturager
Weilanden 2008

Project Weilanden 2008
Opvolging van het project

 

 

 

PROJECT   INPLANTING   WEILANDEN
met OPBRENGST VOEDERPLANTEN
ten voordele van VEEHOUDERS
district Kigali
- Rwanda

'Tripsacum'


1. Benaming & categorie:

Project inzake vestiging weiland met opbrengst van voederplanten voor de veehouders

Initiatiefnemers :

CENTRE MEMORIAL GISIMBA
B.P.1433 KIGALI

Personne de contact : MUTEZINTARE GISIMBA Damas (foto)
                                KARAYENGA Jean Jacques  

Damas Gisimba 
          
Locatie van de activiteiten:  

Province

Marie de la Ville de Kigali

District

Nyarugenge

Secteur

Mageragere (partie rurale)


Begunstigden:

Direct : initiatiefnemers (opbrengst); fokkers van runder & schaapachtigen  (veevoedsel)
Indirect :  jonge werklozen (tewerkstelling); de Staat (taksen)

Voorziene duur van het project:

één jaar  (financiering in aanvraag)

Startdatum : onmiddellijk; bij ontvangst der middelen

Kostprijs:

Totale kostprijs van het project             5.273.000 RwFr    lees   6.675 Euro
Bijdrage initiatiefnemers                       1.000.000 RwFr         -      866 Euro

Nodige fondsen                                     4.273 000 RwFr   =     5.809 Euro
                                                                                           
Stille vennoot (werving der fondsen):

      VLEUGELS van HOOP vzw

2.   GEDETAILLEERDE VOORSTELLING VAN HET PROJECT 

Doelstellingen van het project :

Algemeen :
      Vestiging van weilanden voor kweken voederplanten teneinde een inkomen te   
      genereren voor de initiatiefnemers

Specifiek :
     Produceren & vermenigvuldigen zaden van diverse voedersoorten 
     Aanleg van permanente weides (droge ondergrond)
     Verbeteren  kwaliteit  voederplanten
     Creëren van arbeidsplaatsen voor jongeren

3.  RECHTVAARDIGING VAN HET PROJECT 

De regio wordt geconfronteerd met tal van  problemen. Factoren zoals trauma's, door HIV/AIDS aangetaste jongeren, om nog te zwijgen van problemen  van psychische aard . Sinds begin  2006, heeft de regio zich noodgedwongen in de schulden gestort ten gevolge van de afbouw van verleende hulpmiddelen van bepaalde stille vennoten.
Het verbruik evenals de uitgaven blijven echter in  een opmerkelijk ritme stijgen met alle nefaste gevolgen van dien.

Teneinde uit deze situatie van financiële afhankelijkheid te geraken hebben de promotors/ initiatiefnemers een ‘voortplantingsproject ‘  uitgewerkt om de ontvangen subsidies te ondersteunen. Dit project is dat  van de vestiging van weilanden voor voederplanten voor vee in overeenstemming met het nationale beleid dat alle veehouders verplicht om het systeem van moderne veeteelt  op te volgen en het gebruik van betere meststoffen eist teneinde  het resultaat te optimaliseren. Rekening houdend met de situatie die in het district leeft, het feit dat er  veel veehouders zijn maar de ontoereikendheid van de weilanden blijft een belangrijk probleem.

Uitgaande van de moderne techniek van aanplanting en rekening houdend met de voedselbehoeften van het vee in ons district, willen wij een weiland van 6ha vestigen waarvan 4ha riet en 2ha  tripsacum. De keuze van deze voederplanten spruit voort uit  het feit dat de twee gekozen categorieën zich aan de voor Kigali geldende weersomstandigheden aanpassen en bovendien gedurende langere periodes zonder regen overleven.

Dit weiland behoort tot  het plattelandsdistrict van groot Kigali. Wij willen de terreinen huren en de inkomsten uit dit project zullen tot de implementatie van de dagelijkse activiteiten van de plaatselijke bevolking bijdragen; de financiële spanningen zullen hierdoor verminderen.

De financieringsvraag is éénmalig bij de opstart,  nà het eerste werkingsjaar zal het project zelf-bedruipend zijn.

4.  MODALITEITEN & SCHEMA UITVOERING VAN HET PROJECT 

                                        Maand
Activiteiten

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Werving fondsen/financiering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacten/procedures ondertekening contract ivm prestaties  stille vennoten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actie : zoeken en huren weilanden, ondertekening contracten
       met de eigenaars ervan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanwerven werknemers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ploegen weilanden en aankoop stekken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wieden en organisch bemesten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ste verkoop der grassen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opvolging / evaluatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opstelling rapporten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autofinanciering project

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  RENTABILITEIT VAN HET PROJECT

De rentabiliteit van dit project wordt verwacht  8 maanden nà lancering.
Wat bebouwen betreft :  men vernieuwt de aanplantingen na 3 jaar,  de uitgaven verminderen bijgevolg jaar nà jaar.
Men snijdt  het gras voor het vee 3 x per jaar. 1 hectare gesneden gras kost 300.000RwFr. (per keer). Men  snijdt en oogst 6 ha (=1.800.000RwFr) drie maal i.e. 5.400.000 RwFr/jaar.

Tevens denken wij er aan om zaden te verkopen aan externe landbouwers.
De geraamde opbrengst hiervan = 600.000 RwFr/jaar

Dit levert volgend sommetje op : 5.400.000 RwFr + 600.000 RwFr  =  6.000.000 RwFr

7.  VERWACHT RESULTAAT

Aan het einde van het project  :

  • bron van inkomsten in stijgende lijn
  • financiële problemen in dalende lijn
  • tewerkstelling jongeren uit het district

8.  RISICO

De nagestreefde doelstelling zou slecht verwezenlijkt kunnen worden in  geval van ontbreken van aangevraagde externe financiële middelen.

9.  GEVOLG

Voor het district, drastische vermindering van de financiële afhankelijkheid ten aanzien van externe hulpverlening want dankzij dit project zal het maandelijks inkomen stijgen.

10. OPVOLGING & EVALUATIE

De promotor/initiatiefnemer volgt het project op de voet op, geeft de nodige informatie door,
zal per kwartaal een synthese publiceren ten behoeve van de stille vennoten.

De stille vennoot zal tussentijds en aan het eind het project evalueren.


Opvolging van het project

Zie fotoalbum hieronder


Foto's

Aanleg weilanden.

Gisimba Gisimba

Vleugels Kigali Vleugels in Kigali

Top

Terug naar projectenarchief