Vleugels van Hoop

 
Vleugels van Hoop
 
Welkom - Wie zijn we? - Hoe helpen? - Projecten - Acties - Nieuwsbrief - Persnieuws - Contacteer ons - FAQ
 
 


 

mars1


Nieuwsbrief

Graag informeren we U, via mail of post, met deze nieuwsbrief
over de lopende projecten
en willen we van de gelegenheid gebruik maken
om alle sponsors HARTELIJK te danken
die deze projecten mogelijk maken.

  U schenkt aan zo velen VLEUGELS!!

 

uitnodiging.jpg

Je komt toch ook?

Reserveer nu al een plaatske in uw agenda !

Zaterdag 20 augustus 2011 vanaf 16u30

Zomer-BBQ Heikenskermis
Heidestraat te Moerbeke-Waas
Volw: 15€ - 8 t&m 12 jaar: 10€ - t&m 7 jaar: GRATIS

Ten voordele van het ‘Vleugels van Hoop’ project:
Opbouw van het gezondheidscentrum
in Mbogora – Burundi.

Inschrijven?

Bel ons: fam. Gacas: 09-346 78 91 of fam. de l’Arbre: 09-346 99 23
of mail : info@vleugelsvanhoop.be

Gelieve over te schrijven enkel op rek.nummer voor dit evenement :
       IBAN: BE86 7370 2111 7650  – BIC: KREDBEBB

met melding van :

 • uw naam, adres, telefoon & e-mailadres
 • aantal volwassenen/jongeren 8t&m12jaar/kinderen t&m7jaar
 • ref. : Heikenskermis 2011

! ! ! Na ontvangst van uw storting reserveren wij uw BBQ-kaarten aan de kassa. ! ! !

NIEUWE PROJECTEN

Gezondheidscentrum Mbogora - Burundi

Mbogora hoofding brief

Het gezondheidscentrum situeert zich in het centrum van Mbogora in centraal Burundi op 84 Km van de hoofdstad Bujumbura et op 28 Km van Gitega de 2de stad van het land.

Rond het centrum vinden we een kloostergemeenschap van  zusters die het centrum houden, verschillende lagere scholen, een secundaire school, een onderhandelingsplaats, een kleine markt, het bureel van de zoneverantwoordelijke, de veiligheidsdiensten, een sociaal buurthuis, ….
 
De zieken die het centrum aandoen zijn vooral afkomstig van 9 heuvels, de 8 lagere scholen uit de streek en van het Lyceum Mbogora, dat meer dan 900 leerlingen telt.

Het waarom van dit project :
 
Het centrum is een van de 3 gezondheidscentra in de gemeente Nyabihanga.
Meer dan 98% van de 19 295 inwoners van Mbogora zijn landbouwers.

De meest voorkomende ziektes in  de streek zijn : moeraskoorts, longontsteking, diarree, AIDS, wormen, ….
Tevens heeft het centrum een schrijnend tekort aan materiaal.

 

microscoop

                                                                                      
De start der activiteiten vond plaats in de jaren ‘60
(= 43 jaar ten dienste van de bevolking). Heden is het materiaal verouderd, versleten of onbestaand. Regelmatig is er slechts een minimum dienstverlening t.g.v. het ontbreken van medicijnen en het gebrek aan aangepast materiaal.
De oorlog die Burundi heeft gekend (duurde meer dan 10 jaar) heeft als gevolg dat het centrum van Mbogora slachtoffer is van verlies en vernieling van het broodnodige materiaal.

 

DOELSTELLINGEN  PROJECT :

 • Verbeteren van de hygiëne bij de plaatselijke bevolking.
 • Reduceren van de af te leggen afstand naar het centrum.
 • De opvang van de zieken optimaliseren.
 • Onthaal & verzorging voor elke zieke die zich in het centrum aanmeldt.
 • Het verzorgend personeel zal over het nodige materiaal beschikken met doelgericht werk als logisch gevolg.

TOTALE KOSTPRIJS VAN HET PROJECT :   7.343,00 €

Kabale Oeganda varkenskweek

Dit project steunt de bouw van een varkensboerderij welke de organisatie Children’s rescue nieuwe mogelijkheden geeft in het ondersteunen van de straatkinderen in Kabale - Uganda. De eerste fase van het project is gerealiseerd. Dit betreft het optrekken van de varkensboerderij en de aankoop van de eerste varkens, zijnde 1 beer en 3 zeugen, en de nodige voeding. Weldra zullen we de 2de fase kunnen starten welke Children’s rescue toelaat 7 zeugen bij aan te kopen.

juni 1  juni 2

TOTALE KOSTPRIJS VAN HET PROJECT :   13.675 €

Alfabetisering & Opleiding van  Jongeren in Nood - Gikongoro – Rwanda

Naam: Opleidingscentrum  « Moeder der Armen » 

Start project & looptijd
:  Mei 2010 gedurende 6 jaar

Doel
 :     Algemeen :

Het analfabetisme bestrijden
Kunst en vakmanschap ontwikkelen
Bescherming van het milieu bevorderen
Bijbrengen van waarden en normen in het algemeen

               bijzondere :

Dankzij dit project zullen de jongeren bij machte zijn om :
De strijd tegen armoede aan te binden
De gezondheidsbijdrage te betalen
Hun familie helpen om uit de vicieuze armoedecirkel te geraken
Te beschikken over een basisuitrusting
Strijd te voeren tegen HIV/AIDS

Gevraagde hulp:   4.000€ Gesteund door de Compostella renners: zie verder.

Gezondheidscentrum Rusizi – Cyangugu - Rwanda

1. OMSCHRIJVING EN HISTORIEK

Het gezondheidscentrum in Rusizi is een erkende gezondheids-vormingsinstelling van de Orde van St. Franciscus van Assisi.
Het centrum is operationeel sedert 1989 en het bedient een bevolking van naar schatting   20 624 inwoners. Sedert 2004 biedt het centrum ook medische hulp aan HIV/Aidspatiënten. Momenteel behandelen wij maandelijks 1700 ambulante zieken en hospitaliseren wij gemiddeld een 80-tal zieken. Hun verblijf wordt echter beperkt tot maximaal 3 dagen. Als er beterschap optreedt binnen die periode keren zij terug naar huis, zo niet worden zij naar het ziekenhuis overgebracht.
Het gezondheidscentrum was weleer goed uitgerust, maar het heeft tijdens de oorlog erg te lijden gehad onder plunderingen en andere problemen. Momenteel hebben wij dringend 60 lakens voor dertig bedden nodig.  Veel besmette zieken lijden aan diarree, bijgevolg zouden 10 rollen halflederen matrasbeschermers voor 30 matrassen ook zeer van pas komen.
Het gezondheidscentrum zou zichzelf moeten financieren. Helaas, de nieuwe politiek verplicht de mensen om zich bij een mutualiteit aan te sluiten. Het remgeld bedraagt echter 1000rwfr (1,5€)!, wat bij velen tot armoede leidt. Dit is ook de reden waarom de mutualiteit niet meer in staat is om de nodige medicamenten voor onze zieken aan te schaffen. Voor Caritas wordt de situatie stilaan onhoudbaar en het failliet dreigt.
Tot op heden kunnen wij nog het personeel betalen. We slagen er echter nog amper in om de werking van het centrum te waarborgen, en de zorgen, de hygiëne en de netheid te verzekeren. Wij hebben dringend zeep, borstels, schrobschuivers, lakens, handdoeken, steeklakens en hospitaaldoeken voor de materniteit, en een ketel om het linnen in te koken, enz. nodig.

2. BEGUNSTIGDEN

juni 3De bevolking waarvoor het project bestemd is, bestaat uit weduwen, weeskinderen en armen voor wie het centrum de zorgen op zich neemt en die op het grondgebied van Rusizi en  omgeving wonen.

Aantal leden:

456 mensen besmet met HIV/AIDS
1500 tot 1700 / maand,  waarvan 70 à 80 hospitalisaties / maand

    
Doelstellingen / Missie :

De strijd aanbinden tegen HIV/AIDS en de gevolgen ervan
De hygiëne en de netheid van de zieken in het centrum verzekeren
Getuigenis afleggen
Het lot van de armen verlichten

Gevraagde hulp: 2.900€

AFGEWERKT  PROJECT

Twese Hamwe opvang regenwater Kigali Rwanda

De enorme hoeveelheid regenwater, afkomstig van de daken van onze gebouwen zorgde voor grote problemen! Hulp werd ingeroepen teneinde regenwater op te vangen in twee tanks (10.000 liter per tank).
Kostprijs van alle materialen en werkuren = 6.720,00

De werken werden begin maart aangevat en zijn, tot grote vreugde van de gebruikers, achter de rug.

DSCF8614.JPG   DSCF8708.JPG DSCF8733.JPG

Acties - Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen 02.04.2011

Een uitgelezen dag voor wielertoeristen, voor iedereen, zo ook voor Dirk Duquet die de 260 km zou afhaspelen om de projecten van ‘Vleugels van Hoop’ te laten sponsoren, en dit in een stralende zon, de ganse dag!!

Met een beetje vertraging is Dirk kunnen starten te Brugge, omwille van de vele inschrijvingen.

De ‘aanmoedigingsploeg’ van familie en leden van ‘Vleugels van Hoop’ begon op de kop van de Oudestraat te Ronse. We zagen ze, de mannen, vrouwen en kinderen, die allemaal met frisse beentjes begonnen. Eens de heuvels er aankwamen werd het moeilijker en kon je de getrainde renners herkennen. Dat waren diegenen die, zelfs bergop, precies bergaf reden!! Maar er volgden meer van die hellingen, 17 in totaal!
Dirk kan die allemaal aan. Was hij op voorhand een beetje bang van de ‘muur’ van Geraardsbergen, toch moest hij achteraf melden dat die al bij al goed meeviel.
Ongelooflijk trots mogen we zijn op Dirk die in nog geen 11 uur aankwam in Meerbeke en met stralende lach de eindmeet bereikte.

P1030958 [1280x768]2.jpg

26948 = het inschrijvingsnummer van Dirk!!
Evenveel dankbetuigingen zijn te weinig om onze erkenning te uiten voor deze formidabele inspanning!!

Dankjewel Dirk voor je heel grootmoedige actie als steun voor de projecten van ‘Vleugels van Hoop’ !!

Dank aan jullie allen voor uw milde sponsoring!

 

Van Vosselaar naar Compostella   

Twee koene kerels, Guy en Patrick, zullen tussen 02 en 21 juli 2011, van Vosselaar naar Compostella fietsen  en zich laten sponsoren ten voordele van onze projecten.

juni 4  

Even voorstellen?

Ik ben Guy (links). Met mijn vrouw Els en 2 schatten van dochters Carolien en Anne-Sophie woon ik in Vosselaar. Ikzelf ben wielerliefhebber en ik deed dan ook al heel wat kilometers in mijn eentje van en naar het werk of gewoon bij ons in de omgeving.
Toch had ik altijd die droom om eens naar Compostella te fietsen.

 'Vleugels van hoop' was mij al een tijdje bekend , mijn allerliefste schoonmama (oma) Hilde zit mee in het bestuur.
Op een gezellige winteravond is dan eigenlijk het plan, dat toen nog helemaal  geen plan was, ontstaan. Ik zou fietsen voor het ‘goede doel’. Natuurlijk kwam direct de bezorgdheid van mijn vrouwtje: 'Je kan zoiets niet alleen doen hé!'

Dus ging ik op zoek naar iemand die samen met mij dit avontuur wilde aangaan.
Het moest iemand zijn die ofwel ook gewoon was om te fietsen of iemand die zich een heel jaar actief wilde voorbereiden. En natuurlijk moet je mekaar ook iets te vertellen hebben als je een dikke drie weken samen gaat fietsen.
Dus begon mijn zoektocht naar een compagnon : iemand die geen uitdaging uit de weg gaat,  waar je goed mee kan opschieten, enz… Dit was voor mij echter een makkelijke opdracht. Er was op dat moment maar één iemand die aan deze criteria kon voldoen.
Alleen moest hij “ja” antwoorden op de vraag om mee te doen. Gelukkig deed hij dat ! Onze Patrick is meteen op de kar gesprongen wat voor mij een hele opluchting was. Anders zou het project Compostella zeker enkele jaren in de diepvriezer zijn beland.
Het vervolg is iedereen waarschijnlijk wel bekend : trainen, samenkomen om route voor te bereiden en natuurlijk veel lachen!!! 
Hopelijk heeft iedereen nu een beter zicht over wie ik ben.

Guy Van Goubergen

Ik ben Patrick (rechts) en ik woon, met Chris en onze 2 kinderen Anil en Nissy, eveneens in Vosselaar.  Toen Guy zijn plan bovenhaalde om naar Compostella te fietsen t.v.v. 'Vleugels van Hoop', vroeg ik of ik mee kon rijden. Guy was direct enthousiast en we konden starten met de voorbereidingen.
Ook vind ik de link die gemaakt wordt met het engagement naar 'Vleugels Van Hoop' toe heel belangrijk . Als door deze actie het leven van mensen verbetert, is dit de inspanning waard. Ik ben ook geëngageerd in 'Oxfam wereldwinkel Vosselaar vzw', 'Vosselaar Fairtradegemeente' en de 'Vosselaarse adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking.'

Patrick Vermeulen

COMPOSTELLA HERE WE COME !!!


Ook een oprechte DANK U WEL aan

 • Hotelschool ‘Ter Duinen’ – Koksijde

De leerlingen van 6tso organiseerden een schitterend banket en schonken de opbrengst hiervan ten voordele van ons project ‘Twese Hamwe’, Recuperatie & Zuivering van regenwater te Kigali, Rwanda.

 • Lagere school ‘HEIEINDE’ - Vosselaar

De ganse schoolgemeenschap deed mee aan de sponsorloop van het jaar; gelukkige bestemmeling van deze fameuze actie is ons project ‘Moeder der Armen’, Alfabetisering en opleiding van kansarme jongeren te Gikongoro, Rwanda.

 • Lagere school ‘HEIENDE’ - Lokeren

Deze schoolgemeenschap is  niet meer weg te denken bij onze acties … elk jaar opnieuw zetten ze zich met z’n allen -directie, leerkrachten en van kleuterke tot en met zesdejaars- in ten voordele van onze vzw.

 

 

          Wil U 'Vleugels van Hoop' vzw ook steunen?
IBAN BE88 0015 3001 4241  -   BIC : GEBABEBB
       Fiscaal attest vanaf 40€ - Erkenning tot 2014 goedgekeurd

Van ganser harte : DANK U !

Top