Vleugels van Hoop

 
Vleugels van Hoop
 
Welkom - Wie zijn we? - Hoe helpen? - Projecten - Acties - Nieuwsbrief - Persnieuws - Contacteer ons - FAQ
 
   
mars1


Nieuwsbrief

Juni 2012

verantwoordelijke uitgever: ‘Vleugels van Hoop’ vzw p/a Ninoofsesteenweg 200-9600 RONSE


Graag informeren we U met deze nieuwsbrief
over de lopende projecten

en willen we van de gelegenheid gebruik maken
om alle sponsors HARTELIJK te danken die deze projecten mogelijk maken want …
U schenkt aan zo velen VLEUGELS!

 
 


 

‘VLEUGELS VAN HOOP’ WORDT 5 JAAR!

Feest met ons mee op Heikenskermis!
 

U schrijft zich toch ook in voor het groot zomerfeest in Moerbeke Waas op 18 augustus?

 • Via info@vleugelsvanhoop.be   -  steeds aantal personen vermelden AUB !
 • Via giro op BE 86 7370 2111 7650    BIC : KREDBEBB met vermelding : HEIKEN 2012  c/o project vzw ‘Vleugels van Hoop’
 • Bij familie Gacas       09-346 78 91 Mr Antoniusdreef  24, te Moerbeke      François 0476/400 651
 • Bij familie De l’Arbre  09-346 99 23 Mr Antoniusdreef 3, te Moerbeke        Albert    0472/438 751

  Prijs BBQ:     Volwassenen : 16 euro
                     Jeugd  van 8 t/m 12 jaar : 10 euro
                     Kindjes van 3 t/m7 jaar : 2 euro
                
  Uw inschrijving is geldig nà storting. We reserveren Uw kaarten aan de ingang.


NIEUWE PROJECTEN  2012 (Deel 1)

CENTRUM VOOR MINDER-VALIDE KINDEREN: 'JYA MU BANDI MWANA'

PROJECT VOOR DE UITVOERING VAN EEN VERWERKINGSEENHEID VAN MAIS IN HET KADER
VAN HET VERZEKEREN VAN DE VOEDSELVOORZIENING VOOR DE KINDEREN MET EEN HANDICAP VAN HET OPVANGCENTRUM VAN NYACYONGA - Rwanda

De directe doelgroep van het project zijn 60 kinderen (38 meisjes en 22 jongens).

DOELSTELLINGEN VAN HET PROJECT

Specifieke doelstellingen

Verwachte resultaten

Objectieve meetbare indicatoren

Verhogen van de inkomsten en verzekeren van voeding voor het opvangcentrum

De inkomsten van het centrum en het verzekeren van voeding voor de kinderen verhogen met 35%

De mate van voedselveiligheid op niveau van het centrum
De mate van verhoging van de inkomsten van het centrum

Creëren van werkgelegenheid voor de kinderen van het centrum

De jeugd van het centrum is tewerkgesteld in de behandeling  van maïs

Het aantal begunstigden die werken in de eenheid behandeling van maïs

Verbeteren van de sociale omstandigheden van de kinderen met een handicap in het centrum te Nyacyonga

De voedselvoorziening voor de kinderen van het centrum is verzekerd
De sociale levensomstandigheden van de directe doelgroep worden verbeterd

Het niveau van de  voedselverzekering in het hart van het opvangcentrum
Het niveau van verbetering van de sociale omstandigheden van de directe begunstigden

Totaal bedrag :                                                                                 11 957  500 RwFr 
Bijdrage door de vereniging JYA MUBANDI MWANA   :                             5 007 500 RwFr
Gevraagde financiering :                                                                      6 950 000 RwFr

NODIG = 8.565 Euro(wisselkoers 26/2/’12 : 811,4 FrRw= 1 euro)                                             

 

Het project werd opgestart in het voorjaar.
Op onderstaande foto de verantwoordelijke van het centrum, Xaverine, bij de aangekochte graanmolen.

 

 

 

 


TWESE HAMWE – Rwanda - Project: Computeruitrusting

Verantwoording van het project

Het socio-cultureel centrum Twese Hamwe, trouw aan haar missie om een 2de kans te bieden aan jongeren die geen kans kregen om na het zesde leerjaar L.O. verder te studeren, biedt haar leerlingen voor ze hun beroepsopleiding aanvatten een inhaalcursus van 2 maanden ( zie verslag 2011).
In deze lessen krijgen de jongeren de basis van informatica aangereikt. Vorig jaar hadden we 3 afgedankte computers voor 15 jongeren van de  afdeling huishoudkunde.
Dit jaar zijn er 3 afdelingen met meer dan 50 leerlingen elk. 3 PC’s  zijn dus ruim onvoldoende!

Computeruitrusting

Met 10 computers, en door de leerlingen in 2 groepen op te splitsen zou 1 computer door 2 tot 3 leerlingen worden gebruikt. Hierdoor zouden we de kwaliteit van het onderwijs verbeteren en de leerlingen voldoende laten oefenen.

Meubilair 

10 computertafels en 10 stoelen

De lesgever : We zouden een cursus van 3 lesuren per week gedurende 9 maanden willen aanbieden. De vergoeding voor de lesgever bedraagt 100.000rwfr/maand.

Budget van het project :   4.200.000 RwFr zijnde 5.600 euro.

Het project is opgestart :

We ontvingen een eerste verslag en factuurbewijzen.
Er werden 3 computers geplaatst en op vrijdag 4/5/’12 werd voor de kinderen het startsein gegeven
(3 nieuwe en drie oudere exemplaren). Wat een vreugde !
De 7 andere (nieuwe) toestellen zullen er komen nà aanpassing van het elektriciteitsnet.


KITABI – GIKONGORO – Rwanda – 3 projecten:

 • INSTALLATIE VAN ELEKTRICTEIT IN HET VORMINGSCENTRUM VOOR JONGEREN MET EEN HANDICAP ‘MERE DES PAUVRES’.

 

Totale kostprijs

1.386  €

Dit project werd opgestart. De installatie is voltooid.

 • INRICHTING CENTRUM VOOR JONGEREN MET EEN HANDICAP

          Benodigdheden voor inrichting van het centrum :

TWEE CONSULTATIEKAMERS (8 stoelen, 2 tafels, 2 onderzoektafels)

POLYVALENTE ZAAL (draagbaar bord voor onderrichting, 20 banken, grote tafel)

TWEE KAMERS VOOR BEGELEIDERS (2 kasten, 2 bedden, 2 matrassen, 4 dekens et 2 paar lakens)

KLEINE SLAAPZAAL VOOR 15 KINDEREN (15 matrassen, 30 dekens, 15 paar lakens, 15 bassins, 15 emmers)

REFTER (4 eettafels, 15 stoelen, 15 borden en bestek)

KEUKEN (kookpotten, 3 grote bassins, 3 emmers,2 legplanken, 1 tafel, 3 pollepels)

MATERIAAL KINE (parallelle baren, kinetafel)

GORDIJNEN VOOR HET GEBOUW gordijnen dag : 4 rollen stof /gordijnen nacht : 4 rollen stof

SCHORTEN VOOR PERSONEEL (1 rol stof)

MATRASBESCHERMERS VOOR 15 MATRASSEN

WEDDE PERSONEEL
-1 kinesist A1
-2 verpleeghulpen
-1 bewaker

         (wisselkoers 26/2/2012 : 811,4 FrRw)                           =  5903 euro

Dit project moet nog worden aangevat en zal hopelijk verder kunnen worden uitgebreid.

 

 • OPVANG VAN REGENWATER IN HETZELFDE CENTRUM.

 
Er zullen 2 citernes worden geplaatst met een inhoud van 10.000 Liter elk.
Kostprijs : 2 490 000 RwFr  zijnde (wisselkoers 26/2/2012 : 811,4 FrRw)=  3069 euro


KABALE –OEGANDA – OPLEIDINGEN

CHILDREN RESCUE VOLUNTARY ORGANISATION

BEROEPSOPLEIDING: SNIT EN NAAD EN COMPUTEROPLEIDING

Vaardigheid =  kracht tegen armoede bestrijding.

Dit project betreft  een beroepsopleiding met start in Kabale (zuidwest-Uganda). Kabale is een dicht bevolkt gebied met immens veel kwetsbare kinderen à als gevolg van  armoede, kindarbeid en kindermisbruik. Vele kinderen zijn benadeeld omdat hun familie niet kan voldoen in hun basisbehoeften. Dit heeft het leven van vele jonge kinderen in gevaar gebracht en deze armoede heeft o.m. als gevolg : een toename in criminaliteit, prostitutie, verkrachtingen, diefstal en zelfmoord bij jonge kinderen omwille van  frustraties, druggebruik, een hoog risico op HIV/Aids omdat kinderen (zowel meisjes als jongens) ronddwalen op gevaarlijke lokaties.

De begunstigden van dit project zijn kwetsbare kinderen en alleenstaande moeders (beschermers van de kinderen) die een zeer laag inkomen hebben omwille van het gebrek aan vaardigheden.

Het voorgestelde project zal de organisatie toelaten om kinderen, die niet slagen op school, te helpen door hen vaardigheden aan te leren die  armoede helpen bestrijden en een eind stellen aan kinderarbeid.

Eens het project start zullen kinderen en alleenstaande moeders tijdens 6 maanden een opleiding krijgen. Dit zal hen toelaten vaardigheden aan te leren binnen hun mogelijkheden. Eens de opleiding afgelopen is,  zullen de leerlingen zelfgemaakte sweaters en uniformen krijgen. Bij verkoop zullen de kinderen een bedrag krijgen zodanig dat dit een inkomen genererend project is.

Na 6 maand opleiding zal elke student voorzien worden van het nodige materiaal om 2 sets  te vervaardigen welke zullen verkocht worden als ondersteuning van het project.
We hopen dat de beste leerlingen binnen dit project in de toekomst andere kinderen en moeders kunnen opleiden. Dit project steunt minder begunstigde kinderen, inclusief deze die niet slagen op school en alleenstaande moeders. Het doel is om 400 kinderen en moeders op te leiden.

Budget: 7.751 euro (wisselkoers 26 februari 2012 : € 1,00 = 3138,46 Oegandese Shilling)
Beide opleidingen  (snit en naad en computeropleiding) zijn reeds gestart.


Duo-legaat

Wil je graag een vlinder worden op de dag dat je er niet meer bent?
Het is bijna te mooi om waar te zijn.
Maar het kan!!
Eén zinnetje in je testament volstaat.

Om 'Vleugels van Hoop' een deel van je bezit na te laten
zonder daarbij je erfgenamen of andere begunstigde(n) te benadelen.

Integendeel, zij dienen geen successierechten te betalen
Dat doet 'Vleugels van Hoop' voor hen.
Dat noemt men een 'duolegaat'.
'Vleugels van Hoop' kan er op die manier voor zorgen dat
mensen in midden Afrika kansen krijgen op ontwikkeling.

En jij blijft rondfladderen
in die betere toekomst die je dat kind van de grote meren geeft!!

Voor meer info
contacteer ons.
Of ga naar
www.testament.be en www.notaris.be


Onze projecten worden realiteit dankzij :

U allen

en met de steun van :                                  

ovl lov vos

                            
Wil U 'Vleugels van Hoop' vzw ook steunen?
IBAN BE88 0015 3001 4241  -   BIC : GEBABEBB
       Fiscaal attest vanaf € 40 - Erkenning tot 2014 goedgekeurd

Van ganser harte : DANK U !

Volg alle nieuwtjes op www.vleugelsvanhoop.be
Mail ons uw mening en ideeën info@vleugelsvanhoop.be

Top